Nyhet

Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar – 91 % är antagna till valt program

I dag har Göteborgsregionens Utbildningsgrupp beslutat om den preliminära antagningen till gymnasieskolan i regionen. 10 083 sökande har preliminärt antagits till såväl kommunala som fristående gymnasieskolor. Eleverna kan ta del av sina preliminära antagningsresultat på ansökningswebben, indra2.se. 

Elevkullarna ökar - jämfört med förra året är det 195 fler grundskolelever som sökt till en gymnasieskola inom Göteborgsregionen. Dessutom ökar antalet externa sökande, från andra delar av Sverige, med 60 elever.

– Samarbetet i regionen gör att många elever kan komma in på sitt förstahandsval. I år har 77 procent av eleverna antagits till sitt förstahandsval. Ännu fler, hela 91 procent av eleverna, har preliminärt antagits till programmet de önskat, säger Renée Bengtsson (S), ordförande i Göteborgsregionens Utbildningsgrupp.

Yrkesprogrammen ökar

Antalet antagna till yrkesprogram ökar, med 79 fler antagna jämfört med preliminärantagningen förra året. Antalet antagna till högskoleförberedande program minskar däremot, med 53 färre antagna. De program som ökar mest är främst ekonomiprogrammet, estetiska programmet, försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet.

– Tack vare det stora utbudet av utbildningar finns det goda chanser för eleverna att välja en väg som passar deras intressen och mål i livet. Det är också glädjande att fler elever nu hittar till yrkesprogrammen. I vissa branscher har det länge varit svårt att hitta yrkesutbildad personal, säger Axel Darvik (L), vice ordförande i Utbildningsgruppen.

Merparten höjer sina betyg

Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen i juni och baseras på grundskoleelevernas höstterminsbetyg. Den ger såväl sökande elever som gymnasieskolorna ett preliminärt antagningsresultat. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.

Mer information om antagningarna finns på sidan för antagningsstatistik.

Om samarbetet kring gymnasieutbildningar

Följande kommuner ingår i GR:s samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ale erbjuder endast introduktionsprogram, Tjörn och Lilla Edet erbjuder inga egna utbildningar.

GR sköter antagningen till gymnasiet för samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. På nationella program erbjuds 12 329 platser, varav 7 144 på kommunala skolor och 5 185 på fristående skolor.

Kontakt

Gymnasieantagningen

Telefontid: Mån-fre kl. 9.00-10.00

031-335 51 30

Uppdaterad