Nyhet

PYC: Föräldrastöd för föräldrar med kognitiva svårigheter

Föräldrar som har kognitiva svårigheter som varken är uttalade eller dokumenterade kan vara en utmaning för socialtjänsten. Men genom föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) kan den här gruppen föräldrar få ett anpassat stöd. Kungsbacka och Lilla Edet är två kommuner som nu väljer att utbilda medarbetare i PYC.

PYC är ett konkret föräldrastödsprogram som används hemma hos en förälder för att hen ska lära sig i den miljö där färdigheterna ska användas. Man jobbar med rollspel, coachning och lärandeträning, som är en undervisningsstrategi för att öka förälderns kunskaper. Genom att urskilja vad som är bra och inte och varför så hjälper man föräldern med förståelse och bedömning.

Om PYC

Föräldrastödsprogrammet PYC baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer och är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien Länk till annan webbplats.. Programmet används för att stärka föräldraförmågan inom tre huvudsakliga områden: positivt samspel mellan barn och förälder, praktisk omvårdnad och säkerhet.

PYC kan vara ett stöd för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, låg IQ/svagbegåvning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel autism eller ADHD.

I Kungsbacka är Mia Johansson chef för Öppenvårdsenheten Barn och Unga, Familjefrid. Hon kom i kontakt med PYC redan när programmet lanserades i Sverige och hon själv jobbade i Marks kommun. I Kungsbacka har tidigare medarbetare haft kunskap om PYC och det har funnits en fortsatt efterfrågan på programmet i verksamheten. Så under våren har man valt att skicka två medarbetare på utbildning för att de ska bli PYC-handledare.

– Om vi har ett gemensamt uppdrag att jobba med tidiga insatser enligt den nya socialtjänstlagen gäller det för oss i relation till de här föräldrarna att hitta nya former och stödja i ett tidigt skede för en målgrupp som inte alltid syns och hörs så mycket, säger Mia.

Hon tror att en av fördelarna med PYC är att det är ett praktiskt och konkret program.

– Ibland är det lite utmaningar med de här föräldrarna i traditionell familjebehandling och förändringsarbete. Där kan PYC vara en hjälp genom att det blir ganska konkret med praktisk träning och metodstöd. Det blir mer av att man gör tillsammans än att sitta i samtal och det tänker jag kan vara en vinning.

En porträttbild av en kvinna med axellångt mörkt hår och glasögon som tittar rätt in i kameran.

Mia Johansson.

En utmaning i en kommun av Kungsbackas storlek blir att göra programmet känt.

– Nu när vi har PYC behöver vi sprida till våra samarbetspartners internt i kommunen, som IFO, men även mödra- och barnavården. En fördel när man har metoden och kunskapen på plats är att man kan knyta arbetsallianser så tidigt som möjligt i barnens liv, kanske till och med på mödravårdscentralen. Vi har en tanke om att PYC kan göra att det bli konkret för föräldern vad det handlar om utan att det känns hotfullt. Man ska känna att man får hjälp och stöd.

Mer än hälften av Sveriges kommuner

Sedan PYC introducerades i Sverige för nästan 15 år sedan har 157 av Sveriges 290 kommuner valt att utbilda medarbetare till så kallade PYC-handledare.

Även i Lilla Edet finns det två medarbetare som nu får sin PYC-utbildning: familjebehandlarna Tia Bersan och Ellinore Gustavsson. De står i begrepp att för första gången börja arbeta med PYC i en familj.

– Jag tycker att det är ett väldigt bra utbildningsupplägg för oss som ska börja använda PYC. Man blir inte lämnad själv efter utbildningsdagarna utan får uppföljande metodstöd när man börjar jobba i sin första familj, säger Tia.

Initiativet till att de skulle utbilda sig till PYC-handledare kom från deras chef, som kommit i kontakt med PYC tidigare.

– Själv hade jag inte hört talas om PYC men det kändes jätteintressant, som ett sätt att möta behov som vi har sett i den här målgruppen. Den praktiska delen av PYC, att man kan hjälpa människor att omvandla kunskap till praktik, lockade jättemycket, säger Tia.

Ellinore håller med:

– Jag kan ha ärenden där jag sitter med föräldrar men inte får ut kunskaperna i händerna på dem. Vi pratar om saker men det är svårt för föräldern. Där har jag känt behov av mer stöd hands on. När jag hörde om PYC tänkte jag direkt på några familjer som jag har och har haft där det verkligen hade passat.

Att sprida ordet om PYC är lite lättare i Lilla Edet jämfört med i Kungsbacka. Kontaktvägarna är kortare i en liten kommun.

– Vi har mycket samverkan med barn och unga. Vi har mejlat ut till alla socialsekreterare att vi har gått den här utbildningen och vi ska på ett möte snart med dem och berätta mer. Det känns inte som om socialsekreterarna har haft svårt att identifiera föräldrar som skulle kunna bli hjälpta av PYC. Flera hörde av sig direkt och sa att de hade en familj som detta skulle passa för, berättar Tia.

Två kvinnor står utomhus en solig dag och tittar in i kameran och i bakgrunden syns en sjö och skog.

Ellinore Gustavsson (till vänster) och Tia Bersan.

Tia och Ellinore vill gärna se arbetet med PYC ur ett större samverkansperspektiv.

– Det jag hoppas är att få bredda perspektivet så att det blir en metod vi kan arbeta med även i samverkan med andra enheter. Jag skulle önska att vi kunde skapa rutiner och sätt att jobba tillsammans så att det blir implementerat på en bredare front, kanske med vuxenenheten, boendestöd och socialsekreterare, säger Tia.

Ellinore är precis som Mia i Kungsbacka inne på att samverkan skulle kunna börja i ett väldigt, väldigt tidigt skede.

Jag är ju på familjecentralen där MVC, BVC och öppna förskolan finns. Tänk att kunna jobba med PYC redan under graviditeten och fånga upp föräldrarna och deras behov redan då, säger Ellinore.

Vill du lära dig mer om föräldraskap och kognitiva svårigheter?

Gratis introduktionsföreläsning för dig som inte känner till PYC sedan tidigare Länk till annan webbplats.
23 september eller 7 oktober

Föräldraskap och kognitiva svårigheter – hinder och möjligheter Pdf, 244 kB.
Gratis halvdagswebbinarium, 17 september

Grundkurs för att bli PYC-handledare Länk till annan webbplats.
För att bli PYC-handledare som det kallas behöver du gå en utbildning som omfattar 3,5 dagar med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd vid sammanlagt sju tillfällen. Utbildningen erbjuds flera gånger under året på olika platser. I november har du möjlighet att gå utbildningen i Göteborg.

Utbildning i PYC erbjuds av SUF-kunskapscentrum, Region Uppsala och PYC-konsortiet i Sverige som är en samverkan mellan FoU Centrum Linköping, GR och FoU Socialtjänst Region Västerbotten. Organisationerna är icke vinstdrivande.

Kontakt

Uppdaterad