Nyhet

Så kan kommunerna samverka för att lösa jävssituationer

Om en enhet inom socialtjänsten inte kan eller bör handlägga ett ärende är det möjligt att ta hjälp av en annan kommun. Mie Flood är 1:e socialsekreterare i Kungsbacka och hon har varit med i en arbetsgrupp som tagit fram en vägledning för hur man gör då.

Mie Flood.

Mie berättar att kommunerna samarbetat länge i den här typen av situationer – men gjort olika. Det handlar bland annat om hur dokumentationen hanteras och vilken insyn man ger varandra under ärendets gång och inför beslut. Mie menar också att systemet tidigare varit sårbart.

– Vi har schysta kontakter med andra kommuner men systemet ska inte bygga på relationer och att jag vet vem jag ska ringa. Det är bra att vi nu har en gemensam vägledning.

Kommunerna har också gjort olika bedömningar av om man kan utreda själv eller inte. Detta är något som arbetsgruppen diskuterat en del. Vad är jäv? Vid vilka andra tillfällen bör ett ärende lämnas över till en annan kommun? Det kan exempelvis handla om att du inte känner dig bekväm med att komma till socialtjänstens lokaler för att du är rädd att någon ska känna igen dig och att du därmed hellre åker över kommungränsen.

– Genom det här arbetet har jag nog blivit tryggare i att resonera kring frågan om vi ska lämna över ett ärende eller inte. Jag tycker kanske att vi ibland varit lite snabba. För det som kan bli ett bekymmer efter utredning är om den andra kommunen säger att de inte kan utföra insatsen. Då kan det ibland nästan bli att vi får börja om, säger Mie.

Att ta hjälp av en annan kommun är inte den enda möjliga lösningen när en sådan här situation uppstår. Ett alternativ är att fortsätta handläggningen i den egna nämnden men i en annan verksamhet. Det är också möjligt att timanställa en handläggare från en annan kommun​ eller använda en konsult.

Ladda ner vägledningen

Stöd för bedömning av jäv och samverkan runt jävsärenden inom GR har upprättats på uppdrag av IFO-chefsnätverket inom Göteborgsregionen och tagits fram i en arbetsgrupp bestående av 1:e socialsekreterare och enhetschefer från ett flertal av medlemskommunerna. Tolv av tretton medlemskommuner använder vägledningen (Göteborgs Stad har en egen rutin).

Kontakt

Åsa Fritzson

Projektledare och regional utvecklingsledare

031-335 52 35

Uppdaterad