Nyhet

Se seminariet om nära vård för barn och unga

Omställningen till nära vård är en aktuell fråga för kommunerna. Med anledning av det arrangerar vi digitala seminarier på temat nära vård. Den 12 oktober var ämnet Nära vård för barn och unga, och du kan se seminariet här i efterhand.

Se seminariet

Se det inspelade webbinariet om nära vård för barn och unga Länk till annan webbplats.

Innehåll

Peter Almgren är på utredare på Regeringskansliet, och har tidigare arbetat på Västra Götalandsregionen (VGR) som medicinsk rådgivare och programledare. Han var ansvarig för ett regionalt utvecklingsuppdrag om barn och ungas hälsa och sjukvård i VGR.

Under seminariet berättade Peter Almgren om sin SOU-utredning Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). Läs utredningen Börja med barnen Länk till annan webbplats.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa. Utredningen presenterar också sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.

Uppdaterad