Nyhet

Se webbinariet om personcentrering

Omställningen till nära vård är en aktuell fråga för kommunerna. Med anledning av det arrangerar vi digitala seminarier på temat nära vård. Den 8 december var ämnet personcentrering, och du kan se seminariet här i efterhand under en begränsad tid.

Se webbinariet

Se det inspelade seminariet om personcentrering Länk till annan webbplats.

Innehåll

Theresa Larsen berättade under seminariet om resultatet från flera studier på FoU i Väst som belyser personcentrering ur ett kommunalt perspektiv.

Theresa Larsen är analytiker på FoU i Väst, Göteborgsregionen. Hon har publicerat ett 30-tal rapporter om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård och är för närvarande projektledare för flera forskningsstudier om nära vård.

Rapporterna där studieresultaten presenteras

Om personcentrering

Det finns idag en bred acceptans internationellt om att vården ska vara personcentrerad. Den ska utgå från individens behov, preferenser och resurser. Patienter ska bemötas som personer, med respekt och värdighet och ses som en partner i den egna vården.

Det finns också en uppfattning bland anställda i kommunerna att den kommunala vården och omsorgen genomsyras av ett personcentrerat arbetssätt och att man inom kommunal vård och omsorg är duktiga på att arbeta personcentrerat. Samtidigt följer kommunerna idag inte upp systematiskt i vilken utsträckning den vård och omsorg som ges faktiskt är personcentrerad. Ett skäl till det är att det saknas modeller för sådan uppföljning av vård och omsorg som ges i hemmet.

Läs mer

Du hittar mer information om nära vård på vår projektsida

Kontakt

Uppdaterad