Nyhet

Se webbinariet om psykisk hälsa

Omställningen till nära vård är en aktuell fråga för kommunerna. Med anledning av det arrangerar vi digitala seminarier på temat nära vård. Den 18 november var ämnet psykisk hälsa, och du kan se seminariet här i efterhand under en begränsad tid.

Se webbinariet

Se det inspelade seminariet om psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Innehåll

Hur kan vi arbeta med tidiga insatser vid psykisk ohälsa i kommunala verksamheter? Vad kan kommunerna göra för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa?

Ing-Marie Wieselgren är svensk psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner SKR. Hon arbetar bland annat med Kraftsamling psykisk hälsa. Kraftsamlingens utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället.

Läs mer

Du hittar mer information om nära vård på vår projektsida

Kontakt

Uppdaterad