Nyhet

Slutantagningen till gymnasieskolan är klar

I dag har Göteborgsregionens antagningsnämnd fastställt årets antagning till gymnasieskolan. 11 431 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående gymnasieskolor i regionen, varav 72 procent till sina förstahandsval och 89 procent till sina önskade utbildningar. Sökande elever tar del av sina antagningsresultat på ansökningswebben indra2.se Länk till annan webbplats. 

– Det är 288 fler som har sökt till en gymnasieskola inom Göteborgsregionen i år och 128 fler behöriga sökande. Det är också fler som har antagits till nationella program inom regionen. Vi ser dessutom ett ökat intresse för flera yrkesprogram i branscher som uttrycker behov av personal, säger Renée Bengtsson (S), ordförande i Göteborgsregionens antagningsnämnd. 

– Genom vårt samarbete har niondeklassarna i regionen möjlighet att söka till 254 kommunala och 45 fristående skolor. Det breda utbildningsutbudet ger ungdomarna goda möjligheter att hitta program och inriktningar som passar deras intressen och vi är glada att många elever får sina förstahandsval tillgodosedda. Vidare ger det breda utbildningsutbudet goda förutsättningar att möta arbetsmarknadens behov av framtida kompetens, säger Renée Bengtsson.  

Yrkesprogrammen ökar

I år är 72 procent av eleverna antagna till sina förstahandsval, sett till såväl program som skola. Sett till vald utbildning har 89 procent av eleverna fått sina önskade utbildningar. Av de högskoleförberedande programmen är det ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska programmet som ökar mest, medan teknikprogrammet minskar.

Antagna till yrkesprogram ökar. Flest antagna är det till försäljnings- och serviceprogrammet följt av el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. De yrkesprogram som ökar mest är försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet och industritekniska programmet samt vård- och omsorgsprogrammet, medan bygg- och anläggning, fordons- och transportprogrammet minskar något.

Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.   

Om samarbetet kring gymnasieutbildningar

Följande kommuner ingår i GR:s samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  

GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. På nationella program erbjuds 11 951 platser, varav 6 867 på kommunala skolor och 5 084 på fristående skolor.  

Gymnasieantagningen

Telefontid: Mån-fre kl. 9.00-10.00

031-335 51 30

Uppdaterad