Nyhet

Socialchefsdagarna 2021

Socialchefsdagarna är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens och många av GR:s medlemskommuner deltar. Dagarna vänder sig till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden.

Socialchefsdagarna 2021 äger rum i Malmö.

Konferensen tar upp både breda och djupa ämnen inom socialpolitik, ledarskap, organisation, kommunikation och socialtjänstens kärnverksamhet. På Socialchefsdagarna deltar namnkunniga föreläsare, forskare, representanter för regering och myndigheter och intressanta lokala seminarieledare.

Nytta, nätverk och nöje

Under tre höstdagar får deltagarna tillfälle att träffa kollegor från hela landet för utvecklande och inspirerande samtal.

Arrangörer

Socialchefsdagarna arrangeras av Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS. Göteborgsregionen är samarbetspart för programinnehåll och administration.

Socialchefsdagarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad