Nyhet

Teknikcollege GR bjöd in till lärarfortbildningsdag

Vad betyder elektrifieringsomställning för näringslivet? Räcker elen till hela vår region? Och vad innebär etableringen av batterifabriken för samhället och våra utbildningar? Göteborgsregionens Teknikcollege årliga lärarfortbildningsdag bjöd på aktuella frågeställningar med elektrifiering i fokus.

En dimmig novemberdag välkomnade Göteborgsregionens Teknikcollege över 100 lärare från 8 av de certifierade utbildningsanordnarna inom Teknikcollege för att ta del av omvärldsbevakning, spännande föreläsningar och workshops. Och väl inne i Chalmers föreläsningssal på Lindholmen lyste faktiskt novembermörkret med sin frånvaro. På dagens agenda stod nämligen glödheta frågor om el och elektrifiering i fokus.

– ”Framtiden är här och vi vet att lärare är en helt avgörande målgrupp för de nya etableringar och satsningar vi just nu ser på området elektrifiering i Göteborgsregionen. Vi vet också att andra delar av världen sneglar hitåt för att få inspiration kring hur man kan utveckla en region hållbart.”, säger Helene Stensson, projektledare på Göteborgsregionen och Teknikcollege samt ansvarig för Lärarfortbildningsdagen.

Helene Stensson framför en roll up med Teknikcolleges logotyp

Helene Stensson, projektledare på Göteborgsregionens Teknikcollege och ansvarig för Lärarfortbildningsdagen

– ”Därför är det extra viktigt att lärare får förutsättningar att på rätt sätt leda våra unga, som ju är de som kommer arbeta och leva i den här nya världen”, fortsätter Helene.

Framtida kompetens och våra studenters roll i energiförsörjningen

Dagen inleddes av Business Region Göteborg och Maria Strömberg, chef för Kluster och Innovation, som talade om vilken betydelse elektrifieringen har för samhället och för näringslivet. På samma tema fortsatte sedan NOVO Energy, som bjöd på spännande insikter gällande etableringen av Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik. De talade bland annat om framtida karriärmöjligheter och utmaningen med att hitta personal. Här, menar de, spelar teknikutbildningarna en viktig roll eftersom det särskilt råder brist på tekniker med rätt kompetens.

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi, förklarade därefter hur – och varför – vi gått från energiöverflöd till dagens situation med skenande elpriser. Eric berättade bland annat om att det fördubblade elbehovet som förutspås inom de närmsta 13 åren gör de historiskt låga elpriserna till ett minne blott.

Han ställde även den brinnande frågan om huruvida elen faktiskt ens kommer räcka till. Och svaret? Jodå, det gör den om vi vidtar rätt effektiviseringsåtgärder och satsar på ökad produktion av bl.a. vindkraft i landet. ”Om vi inte kan vara billigast, ska vi i alla fall se till att vara bäst och bibehålla vår konkurrenskraft”, menar Eric. Och även här spelar förstås framtida kompetens och våra studenter en viktig roll.

Varför är kemi så viktigt?

Utöver frågor om el och energi bjöd forskarna Maria Abrahamsson och Merima Hasani samt prefekten Hanna Härelind, från Chalmers institution för kemi och kemiteknik, på en föreläsning om varför kemi är så viktigt. Men även här nämndes faktiskt energiförsörjningen. Maria berättade bland annat om hur forskare sedan 1912 pekat på vikten av förnybar energi och förklarade sedan att det är en del av den forskning hon idag bedriver. Marias forskning handlar nämligen bland annat om solenergi och om hur rätt molekyler kan effektivisera utvinningen av energi från just solceller.

Merima tog sedan vid och talade om hur cellulosa kan användas för att skapa nya fibrer inom bland annat textilindustrin, där vi ser en fortsatt ökad efterfrågan – en efterfrågan som omöjligt kan mötas av dagens resurskrävande bomulls- och syntetmaterialsproduktion.

Föreläsningssal där ett flertal personers bakhuvuden syns närmast i bild. På scenen längst fram står en kvinna och talar. I bakgrunden syns Teknik College:s logotyp.

Merima Hasani berättar om hur cellulosa kan användas i textilindustrin.

Lärarnas roll i det hållbara samhället

Sist ut i raden av föreläsare var Peter Ljungstrand från Rise, som bjöd på omvärldsbevakning och det senaste gällande artificiell intelligens. Förutom att användas för saker som att diagnosticera sjukdomar, rekommendera låtar på Spotify och öka företags cybersäkerthet kommer AI troligen få en alltmer betydande roll inom utbildningsområdet. Peter förklarade bland annat hur det redan nu finns AI-system som autogenererar texter, vilket förstås innebär nya utmaningar när det exempelvis kommer till hemtentor.

Däremot tycks läraryrket inte vara något som AI tar över på ett bra tag. Det går, menar Peter, nämligen inte att bortrationalisera på samma sätt som många andra yrkeskategorier. Och det var förmodligen ett svar som dagens publik tog med sig både in i nästa del av lärarfortbildningsdagen – och in i framtiden.

Kontakt

Uppdaterad