Nyhet

Yrkesresan Barn och unga: lansering och kursstart

Den 21 september 2022 lanserades Yrkesresan Barn och unga officiellt på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Stockholm. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som startade i Göteborgsregionen men idag finns i 265 av landets 290 kommuner.

När Yrkesresan startade i Göteborgsregionen 2017 väckte det snabbt stort intresse i hela landet. Konceptet övertogs därför av SKR, som erbjöd alla kommuner att delta.

Yrkesresor för olika delar av socialtjänsten

Totalt kommer fem resor att tas fram för olika verksamheter inom socialtjänsten. Först ut av dessa fem är Yrkesresan Barn och unga som vänder sig till personal inom den sociala barn- och ungdomsvården. Göteborgsregionen (GR) fick 2021 i uppdrag av SKR och Socialchefsnätverket att ta ansvar för denna yrkesresa.

Högtidlig lansering där band knöts – inte klipptes

GR har nu kommit så långt i sitt arbete att det blivit dags att lansera Yrkesresan Barn och unga för de kommuner som anslutit. Men anledning av detta bjöd SKR in till ett lanseringsevent i Stockholm.

Dagen efter att band knutits på SKR genomfördes den första kursdagen i det nationella genomförandet av Yrkesresan. Det var 25 nya socialsekreterare som påbörjade kursen Handläggning med barnet i centrum i Karlstad, Värmland.

Åsa Fritzson

Projektledare och regional utvecklingsledare

031-335 52 35

Uppdaterad