Ändring av trängselskatteområdet i Göteborg

Trafikverket presenterar idag ett förslag om förändring av tidigare beslut för avtalsparterna Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Västra Götalandsregionen och Region Halland.
Under hösten behandlar de olika parterna förslaget för att till vintern formellt be Regeringen att skriva en proposition till Riksdagen.
I våras beslutade Riksdagen att trängselskatt ska införas i Göteborg från 1 januari 2013. Formen på trängselskatteområdet som då beslutades, är anpassad till att nivån på trängselskatten inte varierar över dagen samt att en flerpassageregel inte kopplas till systemet.

En utredningsgrupp ledd av Trafikverket har kommit fram till att ifall en flerpassageregel genomförs så bör förändringar i skatteområdet göras. Det nya förslaget uppfyller de uppsatta målen om minskad trängsel, minskad miljöpåverkan och samma nivå av intäkter och fungerar bättre ihop med en tidsvarierad trängselskattenivå och en flerpassageregel.

Den så kallade flerpassageregeln innebär om man med bil passerar flera betalstationer inom 60 minuter, kommer denna bil enbart beskattas en gång. Systemet har då större möjligheter att uppfattas som enkelt och logiskt.   

Trängselskatter i Göteborg ska motverka trängsel och beräknas ge intäkter på 14 miljarder kronor under 25 år som ska medfinansiera det Västsvenska infrastrukturpaketet.

Västsvenska infrastrukturpaketet är ett viktigt steg mot ett hållbart transportsystem för fler medborgare och företag i Västsverige. Paketet omfattar satsningar för totalt 34 miljarder kronor på bland annat Västlänken, kollektivtrafiksatsningar enligt K2020, Marieholmstunneln och en ny Götaälvbro.

Faktaunderlag Pressträff 6 oktober 2010PDF

Senast uppdaterad: 2010-10-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund