Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för GR:s verksamheter, utveckling och ekonomi.

Styrelsen godkänner den ettåriga plan- och detaljbudgeten samt väljer ledamöter i styrgrupperna för arbetsmarknad, social välfärd och miljö och samhällsbyggnad.

Ledamöter

Förbundsstyrelsen har 22 ledamöter och 11 ersättare och sammanträder cirka sju gånger per år. Presidiet består av ordföranden och tre vice ordföranden. Presidiet har också utsetts till arbetsutskott, vilket innebär att de bereder samt fattar beslut i vissa frågor. Mandatperioden för förbundsstyrelsen är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Axel Josefson (M), ordförande, Göteborg. Bild: Marie Ullnert

Marina Johansson (S), 1:e vice ordförande, Göteborg. Bild: Marie Ullnert

Marith Hesse (M), 2:e vice ordförande, Partille

Miguel Odhner (S), 3:e vice ordförande, Kungälv

Ordinarie ledamöter

Namn

Kommun

Axel Josefson (M), ordf

Göteborg

Marina Johansson (S), 1e vice ordf

Göteborg

Marith Hesse (M), 2e vice ordf

Partille

Miguel Odhner (S), 3e vice ordf

Kungälv

Jörgen Fogelklou (SD)

Göteborg

Jonas Attenius (S)

Göteborg

Daniel Bernmar (V)

Göteborg

Lisa Andersson (M)

Kungsbacka

Martin Wannholt (D)

Göteborg

Martin Johansen (L)

Tjörn

Monica Samuelsson (S)

Ale

Julia Färjhage (C)

Lilla Edet

Karin Pleijel (MP)

Göteborg

Carita Boulwén (SD)

Kungsbacka

Jenny Broman (V)

Göteborg

Jan Utbult (KD)

Öckerö

Per Vorberg (M)

Härryda

Jessica Blixt (D)

Göteborg

Olof Lundberg (S)

Stenungsund

Lill Jansson (L)

Lerum

Kristian Vramsten (M)

Mölndal

Fredrik Mellbin (SD)

Mölndal

Ersättare

Namn

Kommun

Maria Brauer (S)

Öckerö

Maria Renfors (M)

Stenungsund

Peter Arvidsson (SD)

Härryda

Stefan Gustafsson (S)

Mölndal

Anette Holgersson (V)

Lerum

Mikael Berglund (M)

Ale

Henrik Munck (-)

Göteborg

Marcus Claesson (L)

Mölndal

Eva Borg (S)

Kungsbacka

Emmyly Bönfors (C)

Göteborg

Daniel Filipsson (M)

Alingsås

Adjungerade

Namn

Kommun

Helene Odenjung (L)

Göteborg

Renée Bengtsson (S)

Lerum

Thorbjörn Carlsson (S)

Partille

Monica Neptun (L)

Kungsbacka

Alexander Abenius (M)

Lerum

Simon Waern (S)

Alingsås

Kent Lagrell (M)

Öckerö

Patrik Linde (S)

Härryda

Mötesdagar 2022

11 februari
Plats: GR

18 mars
Plats: GR

13 maj - inklusive delregionalt kollektivtrafikråd
Plats: Öckerö

14 juni
Plats: Göteborg

30 september
Plats: GR

21 oktober - temadag
Plats: Göteborg

25 november - inklusive delregionalt kollektivtrafikråd
Plats: Lerum

Mötesdagar 2023

9-10 februari - överlämnandekonferens
Plats: Göteborg

24 mars
Plats: GR

12 maj
Plats: Mölndal

13 juni
Plats: Göteborg

29 september
Plats: GR

20 oktober - strategidag
Plats: Göteborg

24 november
Plats: Ale

Handlingar

Kommande möte

2022-09-30

Tidigare handlingar och protokoll

2021-11-19

2021-10-29

2021-09-23

2021-06-15

2021-05-28

2021-05-07

2021-03-19

2021-02-12

2020-11-27

2020-10-16

2020-09-24

2020-06-09

2020-05-08

2020-04-03

2020-02-21

Styrande dokument

Kontakt

Gunnel Rydberg

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Uppdaterad