Förtroendevalda revisorer

Göteborgsregionen har fem förtroendevalda revisorer som är utsedda av förbundsfullmäktige för att granska förbundets räkenskaper och förvaltning

De förtroendevalda revisorerna är utsedda för aktuell mandatperiod och tjänstgör fram till dess revisionsberättelsen för mandatperiodens sista år har tagits emot i förbundsfullmäktige, i juni året därpå.

Revisorerna arbetar på fullmäktiges uppdrag och varje revisor är till funktion och organisation ett självständigt organ.

Ordinarie ledamöter

Namn

Kommun

Thomas Svensson (S), ordf

Mölndal

Sven R Andersson (M), vice ordf

Göteborg

Per Waborg (SD)

Partille

Anna-Lena Mellquist (S)

Lerum

Gun Cederborg (V)

Göteborg

Mötesdagar 2021–2022

7 oktober 2021
Plats: GR

9 november 2021
Plats: GR

1 december 2021
Plats: GR

7 februari 2022
Plats: GR

10 mars 2022
Plats: GR

11 april 2022
Plats: GR

9 maj 2022
Plats: GR

Styrande dokument

Kontakt

Gunnel Rydberg

Förbundssekreterare

031-335 50 74