Förtroendevalda revisorer

Göteborgsregionen har fem förtroendevalda revisorer som är utsedda av förbundsfullmäktige för att granska förbundets räkenskaper och förvaltning.

De förtroendevalda revisorerna är utsedda för aktuell mandatperiod och tjänstgör fram till dess revisionsberättelsen för mandatperiodens sista år har tagits emot i förbundsfullmäktige, i juni året därpå.

Revisorerna arbetar på fullmäktiges uppdrag och varje revisor är till funktion och organisation ett självständigt organ.

Ordinarie ledamöter

Namn

Kommun

Thomas Svensson (S), ordf

Mölndal

Sven Andersson (M), vice ordf

Göteborg

Per Waborg (SD)

Partille

Gun Cederborg (V)

Göteborg

Anna-Lena Mellqvist(S)

Lerum

Ordinarie ledamöter

Namn

Kommun

Jonas Ransgård (M), ordf

Göteborg

Birgitta Eriksson(S), vice ordf

Härryda

Per Waborg (SD)

Lerum

Amandus Carlenfors (V)

Göteborg

Jan-Erik Lindström (S)

Mölndal

Mötesdagar 2023

2 februari 2023
Plats: GR

3 februari 2023
Plats: GR

28 mars 2023
Plats: GR

Övriga datum meddelas successivt.

Styrande dokument

Kontakt

Gunnel Rydberg

Förbundssekreterare

031-335 50 74