Styrgrupp arbetsmarknad

Styrgruppen bereder ärenden till förbundsstyrelsen, bevakar utvecklingen inom arbetsmarknadsområdet samt utbyter erfarenheter. Styrgruppen kan även ta egna initiativ och lämna förslag till styrelsen

Ledamöter

Styrgruppen har 15 ledamöter och sammanträder cirka sex tillfällen varje år. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Thorbjörn Carlsson (S), ordförande, Partille.

Monica Neptun

Monica Neptun (L), vice ordförande, Kungsbacka

Ledamöter
NamnKommun
Thorbjörn Carlsson (S), ordförandePartille
Monica Neptun (L), vice ordförandeKungsbacka
Alexis Tranmarker (SD)Ale
Otto Stryhn (SD)Alingsås
Ingrid Andreae (S)Göteborg
Bengt Jildmalm (D)Göteborg
Mikael Wallgren (V)Göteborg
Håkan Eriksson (KD)Härryda
Anders Holmensköld (M)Kungälv
Katarina Kuzmanovic (MP)Lerum
Annette Fransson (S)Lilla Edet
Merjem Maslo (M)Mölndal
Linda-Maria Hermansson (C)Stenungsund
Tuula Visala Karlsson (V)Tjörn
Maria Brauer (S)Öckerö

Mötesdagar 2021

20 januari
Plats: Teams

7 april
Plats: Teams

25 maj
Plats: Teams

27 augusti
Plats: Teams

22 september
Plats: Teams

20 oktober
Plats: Göteborg/Teams

25 november
Plats: Göteborg/Teams

Föredragningslista

Protokoll

Styrande dokument

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88