Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen är Göteborgsregionens antagningsnämnd och politisk styrgrupp inom det livslånga lärandet. Styrgruppen fastställer årligen fokusområden för arbetet inom avdelning Utbildning samt beslutar om antagningen till gymnasieskolan, på uppdrag av medlemskommunerna.

Målgrupperna utgörs av cirka 240 000 elever, drygt 20 000 pedagoger och cirka 1 500 skolledare. Arbetet är koncentrerat till pedagogisk utveckling och det öppna utbildningslandskapet och omfattar samtliga skolformer som kommunerna har ett ansvar för.

För cirka 20 år sedan formulerade utbildningsgruppen regionalpolitiska utbildningsmål vilka har bidragit till att utveckla verksamheten så som den är uppbyggd idag.

Ledamöter

Utbildningsgruppen har 16 ledamöter och sammanträder cirka åtta tillfällen varje år. Ledamöterna är utsedda av förbundsfullmäktige. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Helene Odenjung (L), ordförande, Göteborg.

Renée Bengtsson (S), vice ordförande, Lerum.


Ordinarie ledamöter

Namn

Kommun

Helene Odenjung (L), ordförande

Göteborg

Renée Bengtsson (S), vice ordförande

Lerum

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

Göteborg

Anders G Högmark (M)

Tjörn

Hans Wessberg (SD)

Mölndal

William Hult (S)

Kungälv

Jenny Broman (V)

Göteborg

Angela Fasth (M)

Partille

Jessica Blixt (D)

Göteborg

Maria Kornevik-Jakobsson (C)

Härryda

Zara Blidevik (M)

Lilla Edet

Anna Hansson (MP)

Alingsås

Tommy Bech (SD)

Kungsbacka

Johnny Sundling (S)

Ale

Emma Ramhult (V)

Stenungsund

Eva Wallin (KD)

Öckerö

Anders Svensson (M), adjungerad ledamot

Göteborg

Pär Gustafsson (L), adjungerad ledamot

Göteborg

Mötesdagar 2022

10 februari
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

17 mars
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

7 april
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

12 maj
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

23 juni
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

28 juni

Tid: 9.00-10.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

29 september
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

20 oktober
Tid: 9.00–12.00. Plats: Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

1 december
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

Mötesdagar 2023

9 februari
Tid: 9.00–12.00. Plats: Stenungsbaden, Stenungsund

9-10 februari, överlämnandekonferens
Plats: Stenungsbaden, Stenungsund

16 mars
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

13 april (preliminärantagning)
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

11 maj
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

27 juni (slutantagning) (tisdag)
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

14 september (reservantagning)
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

19 oktober
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

7 december
Tid: 9.00–12.00. Plats: Göteborgsregionen (GR)

Föredragningslista

Protokoll

Styrande dokument

Verksamhetsfilm 2021 – avdelning Utbildning

Kontakt

Uppdaterad