Projekt avslutat

Games

Games var ett bilateralt projekt som ägdes av Buckinghamshire County Council i Storbritannien. Projektet handlade om att skapa bättre förutsättningar för spel som inlärningsmetod och Göteborgsregionen (GR) ansvarade för projektets svenska del.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utvärdera hur spel kan användas som ett bra utbildningsverktyg i skolan, speciellt för elever i behov av särskilt stöd.

Finansiär

Projektet finansierades av Erasmus+

Resultat

För Göteborgsregionen resulterade projektet i ett vidare arbete med Online Safety for SEN.

Kontakt

I korthet

Pågick

1 september 2015 – 31 augusti 2017

GR:s roll

Projektpartner

Projektägare

Buckinghamshire County Council i Storbritannien

Medverkande

I Sverige: RISE Interactive och Lexby skola i Partille

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 10. Minskad ojämlikhet