Projekt avslutat

SMART-MR – Öka det hållbara resandet

De stora städerna i Europa har samma utmaningar: När befolkningen växer blir det trängsel på vägarna, vilket leder till ökade koldioxidutsläpp. GR och sju andra storstadsregioner har samarbetat i EU-projektet SMART-MR för att utbyta kunskap och ta fram handlingsplaner som ger effektiva lösningar på problemen.

Syfte och mål

SMART-MR står för Sustainable measures for achieving resilient transportation in metropolitan regions (Hållbara åtgärder för att uppnå flexibla transporter i storstadsregioner). Genom projektet gavs lokala och regionala myndigheter stöd i att utforma styrdokument samt förslag på hur det hållbara resandet kan öka. På så sätt kan storstadsregionerna växa på ett sätt som gynnar både invånare och näringsliv. I pågående projektfas studeras hur pandemin har påverkat mobilitetsmönster.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska Unionen genom Interreg Europa och bidrar till målen i Europa 2020, EU:s sammanhållningsstrategi.

Fördjupning

En utgångspunkt för projektet var arbetet i ett tidigare EU-projekt, Catch-MR Pdf, 214 kB. (Cooperative Approaches to Transport Challenges in Metropolitan Regions). Där medverkade sju europeiska storstadsregioner för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra för att främja hållbara transportlösningar.

I projektet SMART-MRs första fas (2016-2018) utbyttes på liknande sätt erfarenheter mellan regionerna genom sju workshoppar med olika teman.

Handingsplaner blev resultat

I SMART-MR tog varje region fram en handlingsplan. För Göteborgsregionen handlade det om att i praktiken omsätta målen i det gemensamma dokumentet Hållbar tillväxt. Ytterby i Kungälv fungerade som pilotprojekt. Kungälv och andra urbana stationssamhällena är viktiga pusselbitar i arbetet med hållbara resor. Genom att bygga bostäder där det redan finns järnvägsspår blir det möjligt för fler att ta tåget istället för bilen.

I fas 2 (2019-2021), genomfördes handlingsplanerna.

Resultat

Projektet SMART-MR har resulterat i ett antal rapporter, till exempel:

Kontakt

Aktuellt

SMART-MR har fått ytterligare finansiering och förlängd projekttid till 30 september 2022 för att analysera och utbyta erfarenheter med anledning av covid-19. Pandemin har utmanat transportmönster och förändrat mobilitetsmönster samt eventuellt påverkat boende- och arbetspreferenser. Genom en europeisk utblick försöker projektet bedöma hur dessa förändringar påverkar utvecklingen i storstadsregionerna på längre sikt.

Göteborgsregionen och sex andra projektparter från storstadsregionerna Ljubljana, Helsingfors, Budapest, Rom, Porto och Barcelona deltar i det fortsatta arbetet som bland annat sker genom analyser och erfarenhetsutbyte i gemensamma workshoppar.

Anna Gustafsson

Regionplanerare infrastruktur och kollektivtrafik

031-335 53 34

I korthet

Pågick

Huvudprojektet pågick 1 april 2016 – 31 mars 2021

SMART-MR fick ytterligare finansiering och förlängd projekttid till 30 september 2022 för att analysera och utbyta erfarenheter med anledning av covid-19.

GR:s roll

Projektpart

Projektägare

Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region, Slovenien (lead partner)

Medverkande

Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenien
The City of Oslo, The Agency of Urban Environment, Norge Akershus County Council, Norge
Göteborgsregionens kommunalförbund, Sverige
Helsinki Region Environmental Services Authority, Finland
BKK Centre of Budapest Transport, Ungern
Metropolitan City of Capital Rome, Italien
Porto Metropolitan Area, Portugal
Barcelona Metropolitan Area, Spanien

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Länkar, externa webbplatser

Interreg Europa Länk till annan webbplats.

Uppdaterad