Projekt avslutat

F/ACT Movement – Mode ska vara hållbart

Mode är fantastiskt. Det är roligt, kreativt, identitetsskapande
och mer än bara kläder. Men i dag har mode blivit en maskin som sliter hårt på planetens resurser. ​F/ACT Movement är ett projekt som handlar om att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil.

Syfte och mål

F/ACT Movement inspirerar konsumenter till att göra mer hållbara modeval och att använda det som redan finns i garderoben. Detta görs genom lokala aktiviteter som arrangeras i samarbete med kommuner, samt genom sociala medier där lokala ambassadörer (så kallade F/ACTivister) sprider inspiration om hur de själva skapar en hållbar garderob.

Finansiär

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Naturvårdsverket (genom Textilsmart).

Second-hand-kläder i butik.

Fördjupning

Modeindustrin står för mer utsläpp än flygindustrin. Nästan 80 000 ton kläder går i soptunnan varje år. Hur kan vi hjälpas åt för att vända modeindustrin till en mer hållbar riktning? Och hur kan vi som konsumenter vara med och påverka?

I projektet F/ACT Movement har kommuner, företag och konsumenter samarbetat för att hitta nya spännande lösningar. Lokala företag och entreprenörer har tagit del av verktyg, insatser och workshoppar för att ställa om till mer hållbara affärsmodeller. Kommuner i hela Sverige har arrangerat aktiviteter som rör mode och hållbarhet för att inspirera invånare att skapa en mer hållbar garderob.

F/ACTivisterna

Från september 2020 till maj 2021 har över 60 F/ACTivister från sju olika kommuner i Sverige deltagit i projektet. De fick enbart handla second hand under nio månader och fick testa olika tjänster samt delta i föreläsningar och samtal om sin konsumtion.

Sociala medier - Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram Länk till annan webbplats. - har varit ett nav för projektet, där har det gått att hitta allt från inspiration till praktiska tips. Inte minst från F/ACTivisterna!

Resultat

Genom F/ACTivisternas erfarenheter och tankar under projektets gång togs det fram en rapport med insikter för företag och andra intressenter gällande cirkulära tjänster och secondhand. Läs om det här. Pdf, 722 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Aktuellt

Projektet har fortsatt under perioden 2022-2023 under namnet "Testmarknad för cirkulärt mode och textil."

I korthet

Avslutat

1 januari 2018 – 31 dec 2021

GR:s roll

Projektägare, projektledare gemensamt med Science Park Borås. Länk till annan webbplats.

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Kungälv, Stenungsund, Partille, Öckerö

Övriga kommuner: Borås, Gotland, Linköping, Luleå, Stockholm, Umeå

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Näringslivsutveckling
Digital transformation
Social sammanhållning och trygghet
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Länkar, externa webbplatser

F/ACT Movements webbplats Länk till annan webbplats.
Instagram Länk till annan webbplats.
Facebook Länk till annan webbplats.