Projekt avslutat

LEA – Learning technology accelerator

Kan innovationsupphandling vara en drivkraft för att utveckla digitala verktyg inom utbildningsområdet? Det var Göteborgsregionen (GR) med och utforskade inom ramen för Horizon 2020-projektet LEA.

Syfte och mål

Syfte

Syftet var att motivera offentliga och privata aktörer att lösa gemensamma komplexa samhällsutmaningar genom att utnyttja kraften i tävlings- och konkurrenssituationen som skapas vid offentlig upphandling.

Mål

  • Utveckla upphandlingsunderlag för både PCP (Pre-Commercial Procurement) och PPI (Public Procurement of Innovation) för digitala verktyg för skolan.
  • Öka medvetenheten och överföra kunskap gällande innovationsupphandling generellt och PCP och PPI i synnerhet.
  • Dynamiska diskussioner mellan beslutsfattare, upphandlare, experter och leverantörer samt professionen inom utbildningssektorn för hållbart digitalt lärande.
  • Identifiera gemensamma behov/utmaningar gällande digitalt lärande och bygga ett nätverk av offentliga upphandlingsaktörer av digitala verktyg för utbildningsområdet inom EU.

LEA skulle ytterst bidra till målen i EU:s tillväxtstrategi EU2020 för smart och hållbart lärande för alla.

Finansiär

EU-kommissionens forskningsprogram Horizon 2020

Fördjupning

Göteborgsregionen, Avdelning utbildning var med i projektet för att lära mer om de olika upphandlingsmetoderna som EU-kommissionen har initierat.

Göteborgsregionens roll var bland annat att utforska om dessa upphandlingsinitiativ kunde vara relevanta för utveckling av innovativa digitala verktyg för utbildningsområdet i allmänhet och för Göteborgsregionen i synnerhet för att på lång sikt kunna förbättra lärandet.

För att lösa de större utmaningar som finns i samhället har EU-kommissionen initierat nya upphandlingsmetoder PCP (Pre-Commercial Procurement) och PPI (Public Procurement of Innovation), som ska vara med och stimulera marknaden att utveckla forskning och utveckling utifrån de behov som upphandlande organisationer har identifierat. Läs mer om PCP & PPI på EU-webben Länk till annan webbplats..

Resultat

Projektet resulterade i att det nu finns ett nätverk med experter på området, där Göteborgsregionen deltar. Drygt 50 aktörer från 15 länder visade intresse för att gå med i nätverket, som startade sitt arbete under hösten 2020.

Kontakt

I korthet

Pågick

2018-03-01 till 2020-06-30

GR:s roll

Projektpartner, medverkande

Projektägare

University of Jyväskylä

Medverkande

Tillsammans har 17 olika partners från 9 olika EU-länder samverkat kring innovationsupphandling.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 10. Minskad ojämlikhet
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Uppdaterad