Projekt avslutat

Resurssmart äldreboende

143 000 kronor per år. Så mycket sjönk kostnaderna när Göteborgs Stad satsade på att minska avfallet på ett av sina äldreboenden. Dessutom höjdes livskvaliteten och arbetsmiljön förbättrades. Göteborgsregionen (GR) drev vidare projektet, och alla regionens äldreboenden har kunnat delta kostnadsfritt. Tillsammans förebygger vi avfall i hela Göteborgsregionen.

Syfte och mål

Det övergripande målet har varit att sänka deltagande äldreboendens klimatpåverkan genom att minska avfallsmängderna.

Finansiär

Projektet finansierades av Klimatklivet.

Klimatklivets logotyp

Fördjupning

Genom projektet Resurssmart Äldreboende erbjöds utbildning i förebyggande av avfall, samt workshops för att planera fortsatt arbete. Varje äldreboende tilldelades även en coach från GR. Coachen stöttade verksamheten kontinuerligt och höll i workshoppar på plats, där personalen identifierade hur de ville jobba och tog fram en handlingsplan. Fler aktiviteter och insatser ingick i projektet, för att göra arbetet för de deltagande äldreboendena så effektivt och enkelt som möjligt.

Mycket mer än bara avfallsminskning

Göteborgs Stad är initiativtagare till det ursprungliga pilotprojektet som genomfördes på äldreboendet Sekelbo. Genom ändrade rutiner och inköpsvanor minskade de årliga kostnaderna kopplade till inköp och avfallshantering med 143 000 kr. Förändringar i måltidstider och nya rutiner för inkontinensskydd bidrog även till att brukarna upplevde en förhöjd livskvalitet. Utöver detta så sänktes stressnivån hos personalen på grund av avfallsminskningen, eftersom den innebar mindre avfall och mindre hantering av engångsartiklar. Efter pilotprojektet har Sekelbo fått fler ansökningar till lediga tjänster än tidigare.

För miljöns skull

Genom att förebygga avfall följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla nationella mål. Att minska mängden avfall är också ett regionalt mål och ingår i den gemensamma plan för avfall som GR:s medlemskommuner har enats om i Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030.

Vill du delta?

Projektet avslutades i maj 2021 men vid intresse kan det finnas möjlighet att starta på nytt. Kontakta oss gärna!

Kontakt

Elin Svensson

Regionplanerare kretslopp och avfall

031-335 51 46

I korthet

Pågck

12 mars 2018 – 31 maj 2021

GR:s roll

Projektägare, projektledare, utförare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

Övriga kommuner inom Västra Götaland: Götene, Hjo, Falköping, Mariestad, Skövde, Karlsborg, Lidköping, Vara, Essunga, Tibro, Mark, Svenljunga, Tranemo, Orust, Åmål

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 7. Hållbar energi för alla
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Uppdaterad