Projekt avslutat

Hållbarhetsverktyget för hållbara och effektiva stationssamhällen

Vid planering av nya bostäder och verksamheter behöver planerare ta hänsyn till konsekvenserna av de personresor som området kommer att generera. Hur stor klimatpåverkan kommer resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? GR:s verktyg gör det enklare att planera klimatsmart.

Syfte och mål

Syftet med verktyget är att förbättra GR-kommunernas möjlighet att, med hjälp av bättre underlag, följa regionala överenskommelser och politiska klimatmål. Den långsiktiga målsättningen är att regionen ska uppnå en hållbar och, ur energisynpunkt, resilient fysisk struktur.

Finansiär

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Fördjupning

GR har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram ett digitalt kartverktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter. Verktyget räknar ut mängden persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från ett nyexploaterat område, sett till energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Den färdiga versionen av verktyget lanserades under våren 2021. Med hjälp av samskapande metoder har Hålbarhetsverktyget utvecklats tillsammans med testanvändare från kommuner i Göteborgsregionens arbetsmarknadsregion.

Resultat

Hållbarhetsverktyget är en del av GR:s digitala karttjänst Länk till annan webbplats..

Verktyget baseras på en beräkningsmodell som är framtagen av IVL Svenska miljöinstitutet.

Läs mer

Hållbarhetsverktyget 
Lär känna GR:s karttjänst
Beskrivning av beräkningsmodell Hållbarhetsverktyget Pdf, 136 kB.

Rapporter från projektet

Inom ramen för utvecklingen av Hållbarhetsverktyget har en omvärldsbevakning genomförts med syfte att kartlägga liknande verktyg:
Hållbarhetsverktyget: omvärldsbevakning

Göteborgsregionens forsknings-och utvecklingsenhet FoU i Väst har genomfört följeforskning på projektet med syftet att strukturerat följa de samskapande arbetssätt som använts:
Samskapande arbetssätt i projekt Hållbarhetsverktyget

Kontakt

Aktuellt

För närvarande pågår diskussioner om hur Hållbarhetsverktyget kan utvecklas med fler funktioner och till en nationell nivå.

Hållbarhetsverktyget kommer att presenteras på Transportforum Länk till annan webbplats. 12 - 13 januari 2022.

I korthet

Pågick

18 september 2018 – 31 december 2021

Fullständigt projektnamn

Hållbarhetsverktyget - Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen

GR:s roll

Projektägare, projektledare, utförare

Medverkande

IVL Svenska Miljöinstitutet

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö
Digital transformation

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Länkar, externa webbplatser

https://karta.goteborgsregionen.se/ Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande från IVL september 2021 Länk till annan webbplats.

Uppdaterad