Projekt pågående

Gör det inte svårare (än vad det är)

För att öka insamlingen av matavfall skapades informationskampanjen Gör det inte svårare – med fokus på att inte göra det krångligare än vad det är att källsortera matavfall. Nu lever kampanjen vidare som ett projekt som drivs av Göteborgsregionen (GR).

Syfte och mål

Syftet är att skapa kommunikationsmaterial som deltagande kommuner kan använda.

Målet är att samla in mer matavfall som blir biogas och biogödsel.

Finansiär

Projektet finansieras av Avfall Sverige samt de deltagande kommunerna och organisationerna.

Fördjupning

På kampanjens webbplats finns tips och trix för källsortering samt kommunikationsmaterial som deltagande kommuner kan använda.

Tillsammans kan vi bli bättre på att samla in matavfall och därmed bidra till ett naturligt kretslopp. Matavfallet ger oss nämligen biogas som bränsle och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark – helt naturligt.

Kampanjen är framtagen som ett samarbete mellan Avfall Sverige och kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götaland och Skåne.

Resultat

Kampanjen har använts av många kommuner och fortsätter att drivas av Göteborgsregionen (GR) framöver.

Aktuellt

Kampanjen genomfördes våren 2023. Kontakta oss om din kommun är intresserad av att delta i kommande kampanjer.

Kontakt

I korthet

Pågår

Kampanjen genomfördes våren 2023. Kontakta oss om din kommun är intresserad av att delta i kommande kampanjer.

GR:s roll

Projektägare, projektledare, utförare

Medverkande

Avfall Sverige, Kommuner inom Västra Götaland, kommuner inom Skåne

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 7. Hållbar energi för alla
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Kampanjens webbplats

https://www.gordetintesvarare.se Länk till annan webbplats.