Projekt pågående

EDURegio: Digital Regions for Education

EDURegio är ett uppföljningsprojekt till Future Classroom Lab Regio, ett strategiskt samarbete mellan regionala utbildningsområden och European Schoolnet.

Syfte och mål

Målet med EduRegio är att stärka skolor, elever och lärares kompetens inom digitalisering och uppmuntra till att vara aktiva och innovativa inom området.

Projektet är även ett strategiskt partnerskap kring kunskapsutbyte – exempelvis genom de lärandescenarios som tas fram i projektet – samt att öka medvetenhet kring de regionala dimensionerna av utbildning och digitalisering inom EU.

Finansiär

Projektet finansieras av Erasmus+ Programme of the European Union


Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider (eller när projektet är slut).

Kontakt

I korthet

Pågår

2019-10-01 – 2021-09-30

GR:s roll

Deltagare

Projektägare

Projektet koordineras av Generalitat de Cataluña (Spanien), tillsammans med European Schoolnet (Belgium)

Medverkande

Göteborgsregionen (GR), Junta Castilla y León (Spanien), Provincia Autonoma di Trento (Italien), Comunidade Intermunicipal da Regiao de Coimbra (Portugal).

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation

Projektets egen webbplats

EDURegio Länk till annan webbplats.

Uppdaterad