Projekt avslutat

Virtual Gothenburg Lab (VGL)

I Vinnova-projektet Virtual Gothenburg Lab var Göteborgsregionen (GR) med för att sätta fokus på utbildning och kunskapsstärkande insatser i den digitala tvilling som togs fram i projektet Virtuella Göteborg. En digital tvilling är en tredimensionell kopia av verkligheten där man kan man skapa simuleringar och visualisera data på helt nya sätt för olika syften och i olika verktyg.

Syfte och mål

Virtual Gothenburg Lab är kopplad till stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg och ger stöd åt Göteborgs Stads verksamhet inom stadsutveckling. Syftet är att förbättra förutsättningar för analys, insikt, planering, beslutsfattande, lärande, kommunikation, samskapande och delaktighet.

Finansiär

Projektet finansieras av Vinnova.

Felix Gyllenstig Serrao

Projektledare

031-335 52 03

I korthet

Pågick

13 november 2019 – 12 november 2021

GR:s roll

Projektpartner

Projektägare

Lindholmen Science Park - Visual Arena

Medverkande

Göteborgs Stad genom Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Rise, Kretslopp och vatten, Social Resursförvaltning, Konsument och Medborgarservice, Intraservice, AI Innovation of Sweden samt Business Region Göteborg, Universeum, Chalmers Tekniska Högskola, Volvo Cars, Tengbom, Berge, AFRY, Ramboll, Insert Coin, HiQ, OutHere, Atvis, Bumbee Labs, Unicornsulting, Ordrum.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Näringslivsutveckling
Digital transformation
Social sammanhållning och trygghet
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Länkar, externa webbplatser

Visual Arenas hemsida för projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Göteborgs Stads informationssida om den digitala tvillingen, Virtuella Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad