Projekt pågående

Framtidens snabbcykelstråk

På flera håll i Sverige och övriga Norden pågår ett arbete för att skapa bättre och snabbare cykelstråk. I en aktuell förstudie kartläggs både det pågående arbetet och framtida möjligheter på området.

Syfte och mål

Projektet syftar till att klargöra potentialen för samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark inom cykel och snabbcykelstråk. Intervjuer med nyckelaktörer och genomgång av relevant forskning görs för att visa på gemensamma behov, kunskapsluckor och möjlighet att lära av varandra över organisations– och landsgränser.

Finansiärer

Projektet delfinansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg ÖKS).

Cykelbana i kvällsljus
Cykelbana i kvällsljus

Fördjupning

Snabbcykelstråk innebär cykelstråk av hög standard som knyter ihop målpunkter och tätorter. Det är något som man arbetar med på flera håll i Sverige och Norden.

I projektet görs intervjuer med nyckelaktörer och genomgång av relevant forskning för att visa på gemensamma behov, kunskapsluckor och möjlighet att lära av varandra över organisations– och landsgränser.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider.

Kontakt

William Schotte

Regionplanerare hållbart resande

070-97 25 701

Aktuellt

Vill du läsa mer om Göteborgsregionen och cykelfrågor? Cykelplan för Göteborgsregionen är ett resultat av samarbetet mellan tjänstepersoner och politiker i medlemskommunerna.

I korthet

Pågår

16 augusti 2021 – 15 augusti 2022

GR:s roll

Projektledare

Medverkande

Viken Fylkeskommune i Norge.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Länkar, externa webbplatser

Viken Fylkeskommune Länk till annan webbplats.