Projekt pågående

Minimeringsmästarna – Sverigekampen

Vi svenskar shoppar som om det fanns mer än fyra jordklot i stället för ett enda. Det leder till att vi skapar 466 kilo avfall varje år, per person – nästan ett halvt ton! Samtidigt läser vi om klimatkrisen. Ger det dig ångest? Det är du inte ensam om. 

Syfte och mål

Projektet Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela Sverige som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och sitt klimatavtryck.

Finansiär

Projektet finansieras av Avfall Sverige.

Fördjupning

I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen! Hushållens avfallsmängder mäts under tävlingens gång och de som lyckas minska mest vinner.

En första etapp av Minimeringsmästarna leddes av Göteborgsregionen 2016-2017 och visade på goda resultat. I den pågående andra etappen deltar hushåll från mer än 60 kommuner i hela landet.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Vill du följa hur arbetet fortskrider kan du läsa mer på Minimeringsmästarnas webbplats Länk till annan webbplats. eller på Instagram Länk till annan webbplats. @minimeringsmästarna.

Kontakt

Elin Svensson

Regionplanerare kretslopp och avfall

031-335 51 46

Aktuellt

Under den årslånga resan får deltagarna träffa andra i sin kommun på tematräffar för att utbyta erfarenheter och få tips och inspiration. Utöver träffarna deltar de i olika utmaningar. Det kan vara att laga mat på rester eller ordna en klädbytarträff med kompisar.

I korthet

Pågår

1 oktober 2021 – 1 oktober 2022

GR:s roll

Projektägare, projektledning.

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Kungsbacka, Kungälv, Partille, Stenungsund.

Övriga aktörer: Ytterligare 45 kommuner i hela landet, se lista på projektets webbplats Länk till annan webbplats..

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Avfallskärl i bostadsområde

Uppdaterad