Projekt avslutat

Räkna till 10 – projekt för minskade avfallsmängder

Många vill vara med och spara på jordens resurser men ibland är det svårt att veta vad man kan göra. Projektet Räkna till 10 samlade inspiration och tips för minskade avfallsmängder.

Syfte och mål

I Sverige gör vi av med så mycket resurser att det skulle krävas drygt fyra jordklot om alla gjorde som vi. Att bara återvinna räcker inte, vi behöver köpa mindre, slänga mindre och återanvända mer. ”Räkna till 10” var en kampanj för att minska avfallsmängderna genom att göra det enklare för människor att konsumera på ett hållbart sätt.

Att räkna till 10 innebär att stanna upp innan man köper eller slänger något och ställer sig frågor som: Kan jag köpa begagnat i stället? Kan jag låna av någon, eller laga, i stället för att köpa nytt? Därefter gör man sitt val. Projektet kallade det för 10-metoden.

Finansiär

Projektet finansierades av Göteborgsregionen (GR) och de 13 medlemskommunerna.

Fördjupning

Satsningen Räkna till 10 ingick i den långsiktiga regionala avfallsplanen A2020 Länk till annan webbplats. som gällde 2011 - 2020. Målet med planen var bland annat att minska avfallet, hushålla bättre med resurser och minska miljöpåverkan och giftspridning från avfallet. Det är mål som återkommer i den nuvarande avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet som gäller 2021 - 2030.

Resultat

Under projekttiden hade Räkna till 10 närvaro på internet med en egen webbplats liksom en Facebook-sida.

Projektet skapade en kunskapsbank och en samling konkreta tips för en mer hållbar konsumtion med ökad återanvändning och övertänkta köpbeslut som i sin tur ger minskade avfallsmängder.

Projektet anordnade bytardagar i kommunerna varje år och deltog på Kulturkalaset i Göteborg med ett remake-tält 2018. Andra exempel på konkreta tips var en second hand-karta och guider för att minska matsvinn, minimera plastförbrukning och ge bort upplevelser istället för prylar.

Kontakt

Aktuellt

Projektet avslutades 2019 men liknande verksamhet pågår i andra flera aktuella projekt som drivs av Göteborgsregionen, till exempel Minimeringsmästarna och F/ACT Movement.

Det pågående arbetet med att genomföra avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet innebär en självklar fortsättning med till stora delar samma inriktning.

Se filmen om 10-metoden! (Vimeo) Länk till annan webbplats.

I korthet

Pågick

1 januari 2015 – 31 december 2019

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Länkar, externa webbplatser

Projektet på Facebook Länk till annan webbplats.:

Uppdaterad