Projekt avslutat

Framtidens snabbcykelstråk

Snabbcykelstråk är cykelstråk av hög standard som knyter ihop målpunkter och tätorter. Det är något som man arbetar med på flera håll i Sverige och Norden. I denna förstudie har pågående arbete och möjligheter för framtida samarbeten kartlagts.

Syfte och mål

Projektets resultat visar på potentialen för samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark inom cykel och snabbcykelstråk. Intervjuer med nyckelaktörer och genomgång av relevant forskning visar på gemensamma behov, kunskapsluckor och möjligheter att lära av varandra över organisations– och landsgränser.

Finansiärer

Projektet delfinansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg ÖKS).

Cykelbana i kvällsljus
Cykelbana i kvällsljus

Resultat

Projektet har lett till ett stärkt nätverk av tjänstepersoner och politiker som arbetar med snabbcykelstråk i Sverige, Norge och Danmark. Det har även producerats två rapporter som beskriver nuläge och framtida möjligheter för ett nordiskt samarbete gällande snabbcykelstråk. Läs rapporterna här:

Snabbcykelstråk i planeringen och praktiken Öppnas i nytt fönster.

Analys och Strategi Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Aktuellt

Vill du läsa mer om Göteborgsregionen och cykelfrågor? Cykelplan för Göteborgsregionen är ett resultat av samarbetet mellan tjänstepersoner och politiker i medlemskommunerna.

I korthet

Avslutat

16 augusti 2021 – 15 augusti 2022

GR:s roll

Projektledare

Medverkande

Viken Fylkeskommune i Norge.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Länkar, externa webbplatser

Viken Fylkeskommune Länk till annan webbplats.

Uppdaterad