Särskola och gymnasiesärskola

Genom regional samverkan kan elever, oavsett vilken kommun de bor i, välja grundsärskola och gymnasiesärskola i hela Göteborgsregionen. Gymnasiesärskolan finns i sju av medlemskommunerna och samtliga erbjuder gymnasiesärutbildning på både nationella och individuella program.

Medlemskommunerna har samverkat kring gymnasiesärskolan i över 20 år. Idag erbjuds gymnasiesärskola på 17 skolenheter i regionen, de flesta med kommunala huvudmän och en med fristående huvudman. Det är hemkommunen som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Eleverna kan välja från ett brett utbud

Kommunerna i Göteborgsregionen har tagit fram samverkansavtal för all utbildning inom gymnasiesärskolans nationella program. Det innebär att unga som bor i en kommun kan studera på gymnasiesärskola i en annan. Utbildningarna finns på ansökningswebben Länk till annan webbplats. för valet till gymnasiesärskolan. Till skillnad från gymnasieskolan är dock inte antagningen till gymnasiesärskolan överlämnad till GR utan detta ansvarar respektive kommun för.

Möjlighet till grundsärskola i annan kommun

Kommunerna inom Göteborgsregionen har också kommit överens om kostnader för elever som läser på grundsärskola i en annan kommun än hemkommunen. För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt fritidshem.

Stöd inför valet av utbildning

Varje år arrangeras Gymnasiesärskolemässan, en mässa för elever som ska söka till gymnasiesärskolan. Här kan besökarna träffa både skolor och arbetslivsrepresentanter i ett mindre format. GR producerar också varje år utbildningskatalogen Vad ska jag välja? som ett stöd i valet av utbildning.

Samverkan för en inkluderande arbetsmarknad

Genom GR driver kommunerna projektet GR Samsär, där målet är att underlätta för unga med en intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig i arbetslivet. Bland annat har projektet utvecklat ett regionalt programråd för gymnasiesärskolan. Här möts utbildningsanordnare och arbetslivet för att diskutera behov och förutsättningar på arbetsmarknaden samt samverka för att eleverna ska få så goda förutsättningar som möjligt inför kommande studie- och yrkesval. Inom projektet utbildas också handledare för arbetsplatsförlagt lärande på fler arbetsplatser, så att fler kan få stöd utifrån individuella behov.

Grund- och gymnasiesärskolan byter namn

Från och med den 2 juli 2023 byter grund- och gymnasiesärskolan namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Kontakt

Gymnasieantagningen

Har du frågor som rör antagningen till gymnasiet? Kontakta:

Gymnasieantagningen

Telefontid: Mån-fre kl. 9.00-10.00

031-335 51 30

Mer om vår verksamhet

Gymnasieantagningen

Antagning till gymnasieskolor i hela Göteborgsregionen.

Särskolenätverket

Nätverk för frågor som rör grundsärskola och gymnasiesärskola.

Uppdaterad