Skola och arbetsliv

Vi verkar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen, genom att hjälpa regionens kommuner, skolor, branscher och företag att skapa och kvalitetssäkra samverkansaktiviteter och utvecklingsprojekt där skola och arbetsliv samverkar.

Om samverkan

När samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar underlättas elevernas övergång från skola till jobb eller vidare utbildning.

Läs mer här!

Aktuellt

Vi driver ständigt utvecklingsinsatser och projekt tillsammans med skolor, kommuner, branscher och företag.

Läs mer här!

Vi stöttar er

Vill ni att vi hjälper er med processtöd, kartläggningar, projektledning, att utveckla arbetet med prao eller andra arbetslivsaktiviteter?

Kontakta oss!

Hur arbetar ni med prao?

Sedan 1 juli 2018 är praktisk arbetslivsorientering, i dagligt tal prao, obligatoriskt i två veckor under åk 8 och/eller 9. Vad innebär detta för skolor, elever och företag? Vilka fördelar finns med prao och vilka verktyg och stöd kring prao erbjuder Göteborgsregionen?

Läs mer om vad som gäller för prao

Ta del av vårt processtöd kring prao

Kompetensråd

På regional nivå sker en samverkan mellan skola och arbetsliv i kompetensråd. Här möts parter från arbetsliv och skola för att tillsammans diskutera och hantera frågor kring kompetensförsörjning, både branschvis och i ett övergripande regionalt kompetensråd.

Läs mer om kompetensråden här

Senaste nytt

 • Gymnasiedagarna & Future Skills utökas med temaveckor


  För många av Göteborgsregionens niondeklassare innebär gymnasiemässan startskottet för gymnasievalet. I år ser Gymnasiedagarna & Future Skills till att tidigarelägga valprocessen genom två förberedande temaveckor inför själva mässan. Genom att på så vis förlänga mässan ges eleverna bättre förutsättningar att göra mer träffsäkra och välgrundade val. Precis som förra året hålls mässan digitalt.
  Läs mer

 • Göteborgsregionens regionala samverkan om utbildningsutbudet lyfts i nationell utredning


  I en nationell utredning om gymnasialt utbud "Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning" (SOU 2020:33), som lämnades till regeringen i början av sommaren beskrivs Göteborgsregionen (GR):s modell för samverkan som ett bra exempel på hur kommuner kan organisera sig för att öka tillgången till kompetens i samverkan med arbetslivet, bredda utbildningsutbudet, effektivisera resursutnyttjandet och öka likvärdigheten för eleverna.
  Läs mer

 • Ny webb ska göra praon enklare


  Nu lanserar Göteborgsregionen (GR) den nya webben prao.goteborgsregionen.se. Vi har träffat Emma Theiland-Nilsson, ansvarig utvecklingsledare på GR, för att ta reda på hur webben ska stötta elever, skola och arbetsliv. 
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund