1. Rapport
  Lägesindikatorer för hållbara resvanor

  För att Sverige ska kunna nå landets miljömål måste utsläppen från inrikestransporter minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivå. Framför allt är vägtrafiken i fokus. De "5 D:na” och

 2. Rapport
  Tysta områden i Göteborgsregionen

  I Göteborgsregionen finns flera stora tysta områden. Samtidigt är stora delar av de attraktiva friluftsområdena påverkade av bullerkällor. I ett tyst område hörs de naturliga ljuden som prasslande löv och fågelsång.

 3. Rapport
  Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt

  En västsvensk analys. Göteborgsregionens kompetensnav vid Göteborgsregionen (GR) och Västsvenska Handelskammaren har lanserat en rapport om vad som krävs för att omställningssystemet i

 4. Artikel
  Camilla läser till barnskötare och jobbar samtidigt

  Camilla har länge jobbat med barn, som dagbarnvårdare och på förskola. Efter flytten till Göteborg år 2016 har hon arbetat som outbildad barnskötare i kommunen. Tankarna på att läsa vidare har funnits länge, men hon har aldrig kommit till skott –

 5. Rapport
  Utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd

  En utvärdering av ett treårigt nationellt projekt som genomfördes i 27 kommuner runtom i Sverige. Ladda ner rapport Under 2018–2021 har Sveriges kommuner och regioner (SKR) drivit ett utvecklingsprojekt

 6. Artikel
  Så lyckas ni med ert digitala studiebesök

  Som ett stöd vid inställd prao jobbar Göteborgsregionen, via praktikplatsen.se Öppnas i nytt fönster. , tillsammans med företag för att samordna digitala studiebesök. Ett företag som bjudit in till två sådana besök och därmed fått möjlighet att visa

 7. Stöd och erbjudande
  Lär dig mer om vilka medel din kommun kan söka från EU

  Det finns medel att söka från EU – men vilka? Här hittar du mer information om EU:s nya programperiod och det stöd som GR erbjuder medlemskommunerna. Budget- och programperioden 2021-2027 I januari 2021 gick EU in i en ny budget- och programperiod

 8. Metod och verktyg
  Fullfölja studier: System för tidiga upptäckter och insatser

  System för tidiga upptäckter och insatser är ett stödmaterial som kan användas av skolpersonal i arbetet med att identifiera elever som är på väg bort från skolan. Materialet ger stöd för

 9. Rapport
  Aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgs stad 2020

  Oftast är det en anmälan som ligger bakom att barn och unga aktualiseras i socialtjänsten i Göteborg. Den vanligaste bakomliggande orsaken är våld inom familjen. Det är

 10. Artikel
  Nya utvecklingsområden synliggjorda för en framtidsrustad skola

  Ett samlat grepp för samverkan mellan skola och arbetsliv, en likvärdig studie- och yrkesvägledning samt att höja elevernas motivation och framtidstro var ledorden för samverkansinsatsen Framtidsrustad skola. Under läsåret 2019/2020 erbjöds