Styrande dokument och avtal

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan

Samtliga GR:s medlemskommuner har ställt sig bakom ett gememsamt samverkansavtal för gymnasiesärskola i Göteborgsregionen. På den här sidan hittar du det senaste avtalet.

Ladda ner bilaga för 2019/2020–2022/2023

Inom Göteborgsregionen finns idag ett samarbete och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal skolformer. Inom gymnasiesärskolan har medlemskommunerna samverkat i över 20 år. Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda ett brett utbildningsutbud i regionen.

Avtalet ger eleverna möjlighet att studera i samtliga gymnasiesärskolor inom Göteborgsregionen.

I avtalen finns också regleringar av t ex interkommunal ersättning, vilket innebär att kommunerna har kommit överens om kostnaderna för utbildningarna. Det innebär också att kommunerna gemensamt säkerställer en bredd av olika utbildningar.

Avtalets innehåll tas fram tillsammans med kommunernas representater i olika nätverk som organiseras av Göteborgsregionen (GR).

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med området

För att ett öppet utbildningslandskap ska fungera behöver kommunerna planera och dimensionera utbudet på en regional nivå utifrån elevernas val, arbetsmarknadens kompetensbehov och kommunernas förutsättningar. Samverkansavtalen är viktiga för att det ska fungera, liksom digitala verktyg för planering och uppföljning.

Planering och dimensionering av utbildningsutbudet

Kontakt

Margaretha Allen

Utvecklingsledare gymnasieskola

031-335 51 13

I korthet

Publiceringsår

2019

Uppdaterad