Styrande dokument och avtal

Årsredovisning 2019

I årsredovisningen följs de fokusområden och prioriterade insatser upp som GR:s politiker har beslutat om. Utgångspunkten är de åtta utmaningarna i verksamhetsinriktningen för 2017–2019.

Åtta utmaningar

De åtta utmaningar som årsredovisningen utgår från och som har defininerats i verksamhetsinriktningen för 2017–2019 Pdf, 3 MB. är:

  • Goda livsvillkor och framtidsutsikter för barn och unga
  • En inkluderande region för goda livsvillkor hela livet
  • Livslångt lärande
  • Boende och bostäder
  • En fungerande arbetsmarknad
  • En hållbar livsmiljö
  • Infrastruktur för effektivt och klimatsmart resande
  • Digital utveckling och välfärdsteknologi

Fler årsredovisningar

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020

Söker du årsredovisningar från tidigare år? Kontakta oss!

I korthet

Publiceringsår

2020

Uppdaterad