Styrande dokument och avtal

Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola

Samtliga GR:s medlemskommuner har ställt sig bakom ett gememsamt förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionen. På den här sidan hittar du aktuella uppgifter för innevarande kalenderår.

Underlaget ovan innehåller priser gällande interkommunal ersättning och har tagits fram av Gymnasieekonomnätverket bestående av representanter från medlemskommunerna.

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför samverkansavtalen, där får individuellt avtal slutas. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan.

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2022

Uppdaterad