Styrande dokument och avtal

Skollov inom Göteborgsregionen

Gemensamma lovtider inom regionen underlättar för kommunerna vid planering av läsårstider. Därför rekommenderar Göteborgsregionens antagningsnämnd och politiska styrgrupp inom det livslånga lärandet, medlemskommunerna att följa förslagen nedan.

Läsåret 2023/2024

Höstlov 2023 infaller vecka 44 (30 oktober – 3 november)
Påsklov 2024 infaller veckan efter påsk (2–5 april), det vill säga vecka 14

Läsåret 2024/2025

Höstlov 2024 infaller vecka 44 (28 oktober - 1 november)
Påsklov 2025 infaller veckan före påsk (14-17 april), det vill säga vecka 16

Läsåret 2025/2026

Höstlov 2025 infaller vecka 44 (27 oktober - 31 oktober)
Påsklov 2026 infaller veckan efter påsk (7 - 10 april), det vill säga vecka 15.

Kontakt