Styrande dokument och avtal

Plan och detaljbudget 2021

Plan och detaljbudget 2021 innehåller elva fokusområden som Göteborgsregionen (GR) särskilt ska följa upp och analysera under året.

Om fokusområdena

De elva fokusområdena utgår från Strategisk inriktning 2020-2023.  I den strategiska inriktningen har GR:s politiker definierat sex utmaningar där regionalt samarbete kan göra stor skillnad:

  • Fysisk planering
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Näringslivsutveckling
  • Digital transformation
  • Social sammanhållning och trygghet
  • Klimat och miljö

Uppföljning av planen

Plan och detaljbudget 2021 följs upp vid tre tillfällen. Under året publiceras två delårsrapporter. Delårsrapporten för april tar endast upp eventuella avvikelser från planen. Delårsrapporten för augusti innehåller en sammanställning och analys. Årsredovisningen publiceras under våren 2022.

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

I korthet

Publiceringsår

2021

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad