Styrande dokument och avtal

Utskriftsmall

Plan och detaljbudget 2022

Plan och detaljbudget 2022 innehåller tolv fokusområden som Göteborgsregionen (GR) särskilt ska följa upp och analysera under året.

Om fokusområdena

De tolv fokusområdena utgår från Strategisk inriktning 2020-2023.  I den strategiska inriktningen har GR:s politiker definierat sex utmaningar där regionalt samarbete kan göra stor skillnad:

  • Fysisk planering
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Näringslivsutveckling
  • Digital transformation
  • Social sammanhållning och trygghet
  • Klimat och miljö

Uppföljning av planen

Plan och detaljbudget 2022 följs upp vid tre tillfällen. Under året publiceras två delårsrapporter. Delårsrapporten för april tar endast upp eventuella avvikelser från planen. Delårsrapporten för augusti innehåller en sammanställning och analys. Årsredovisningen publiceras under våren 2023.

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019

I korthet

Publiceringsår

2022

Beslutad av

Förbundsfullmäktige