Styrande dokument och avtal

Utskriftsmall

Delårsrapporter 2022

GR:s verksamhet följs upp i två delårsrapporter under året, i april och i augusti. Årsredovisningen publiceras under första halvåret 2023.

Om delårsrapporterna

GR:s plan och detaljbudget för 2022 följs upp vid tre tillfällen. Under året publiceras två delårsrapporter. Delårsrapporten för april tar endast upp eventuella avvikelser från planen. Delårsrapporten för augusti innehåller en sammanställning och analys. Årsredovisningen publiceras under våren 2023.

Om uppföljningen

Uppföljningen utgår från de sex utmaningar som GR:s politiker har definierat i Strategisk inriktning 2020-2023. Detta är områden där ett regionalt samarbete kan göra stor skillnad:

  • Fysisk planering
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Näringslivsutveckling
  • Digital transformation
  • Social sammanhållning och trygghet
  • Klimat och miljö

Årsredovisningar

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019

Söker du årsredovisningar från tidigare år? Kontakta oss!

I korthet

Publiceringsår

2022