Du är här:

ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL VÄLFÄRD 

Göteborgsregionens avdelning för arbetsmarknad och social välfärd är en regional utvecklingsarena som arbetar inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering och integration, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Genom nätverk, forskning samt kompetens- och verksamhetsutveckling är vi en mötesplats för drygt 20000 anställda och förtroendevalda från våra 13 medlemskommuner.

NYHETER

 • 2019-12-04
  GR söker Projektledare inom arbetsmarknadsområdet
  Vill du vara med och utveckla storstadsregionerna med oss? Ansök om tjänsten senast den 17 december.
  Läs mer
 • 2019-12-04
  GR söker Projektledare Vårdens medarbetare 
  Vill du vara med och utveckla storstadsregionerna med oss? Ansök om tjänsten senast den 15 december.
  Läs mer
 • 2019-11-29
  Den vanligaste insatsen är ingen insats alls
  Föräldrar till barn som bor i familjehem eller på institution behöver få bättre stöd än vad de får idag. Det är utgångspunkten för projektet Förälder på avstånd. Kommunerna som deltar i projektet har nu dragit igång ett förbättringsarbete som handlar om allt från krissamtal till en helt ny mottagning för dessa föräldrar. Detta och mycket annat framkom vid tisdagens fullsatta seminarium.
  Läs mer
 • 2019-11-27
  AllAgeHub summerar och blickar framåt
  Den 26 november arrangerade AllAgeHub en fullmatad konferens där ett centralt budskap var att det inte var en avslutningskonferens, men möjligen avslutning på uppstartsfasen. Samverkansplattformen kommer att fortsätta i första hand ett halvår till och därefter förhoppningsvis med finansiärers stöd ännu längre. Kommunerna framhåller att behovet av stöd i välfärdsteknikfrågor är större än någonsin. Fokus under det kommande halvåret kommer att ligga på att omforma och anpassa projektet än mer utifrån de samverkande parternas behov.
  Läs mer
 • 2019-11-22
  ”Det enskilda verktyg som öppnat flest dörrar mellan förvaltningarna här i Kungsbacka”
  Snart är det dags igen för den stora ungdomsundersökningen Lupp. Den riktar sig till ungdomar i åk 8 och gymnasiets år 2 och rör vanor och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, arbete och framtid. Kommunerna i Göteborgsregionen kan genom GR få stöd i att planera, genomföra, analysera och sprida resultat från Lupp.
  Läs mer
 • 2019-11-21
  Bemötande och kommunikation var viktiga ämnen på årets demenskonferens
  Den 8 november 2019 anordnade GR årets demenskonferens. Temat för konferensen var Bemötande vid kognitiv svikt hos äldre. Syftet med dagen var att ge ökad kunskap om bemötandets betydelse för en vård och omsorg utifrån individens behov.
  Läs mer
 • 2019-11-21
  Kommuner utbyter idéer och erfarenheter på GR:s ”Mötesplatser”
  Mötesplats IFO samlar omkring 300 personer och även våra mötesplatser för Funktionshinder och Äldreomsorg är populära. Tanken med konceptet Mötesplats är att medarbetare och chefer i våra kommuner ska träffas och lära av varandra.
  - Det ger kraft i att träffa andra som arbetar med liknande saker, säger Robert Rydquist från Stenungsunds kommun.

  Läs mer
 • 2019-11-21
  Trehundra deltagare på den sjuttonde upplagan av Mötesplats IFO
  Under dagen utbytte de erfarenheter om misstag de har gjort och hur de kommit vidare, arbetssätt som funkar, nya samverkanslösningar och massor av tips och idéer. Och så lyssnade de till Jesper Rönndahl och Alva Appelgren. Som stöd för minnet finns nu en sammanfattning av dagen & föreläsarnas Powerpointpresentationer.
  Läs mer

Prenumerera och följ

Via nyhetsbrev, prenumerationer och sociala medier kan du följa oss och snabbt få del av nyheter inom våra verksamheter.

 1. Läs mer

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Göteborgsregionen, FoU i Väst jobbar med forskning, utveckling och kunskapsspridning.

Styrgrupper, nätverk och medarbetare

Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd är en kompetensresurs inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet till nytta för och på uppdrag av medlemskommunerna.

Styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för avdelningens arbete.

Göteborgsregionen (GR) är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet finns det flera nätverk och samrådsgrupper som träffas regelbundet.

Här hittar du en förteckning över alla medarbetare på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd:

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund