FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

Göteborgsregionen, FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform kring det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Syftet är dels att göra gemensamma kartläggningar och analyser men även bygga upp en närmare kontakt med universitet och högskolor för att uppmuntra till mer forskning inom området. Syftet är också att utföra externa uppdrag som kan gagna den regionala kunskapsuppbyggnaden.

Genom plattformen för kommunala arbetsmarknadsverksamhet vid Göteborgsregionen, FoU i Väst kan ni få hjälp med exempelvis:

 • Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt eller arbetsmarknadsverksamhet
 • Utforma utvecklingsprojekt
 • Handledning i egenutvärdering
 • Föreläsningar inom arbetsmarknadsområdet
 • Kontakt med forskare och/eller professionella inom ett arbetsmarknadsområde
 • Kontakt med studenter som söker praktik eller vill skriva examensarbete inom kommunala arbetsmarknadsområdet

Nedan följer exempel på aktuella uppdrag inom FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet:

Kartläggning av assisterande tjänster

Våren 2016 genomförde Arbetsförmedlingen i Göteborg Halland och GR en gemensam konferens på temat framtidens kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden. Den idé som fick mest uppmärksamhet och som flest konferensdeltagare uppfattade som angelägen att arbeta vidare med var det som här kallas för assisterande tjänster. För att tydliggöra fenomenet genomför FoU i Väst en kartläggning av assisterande tjänster under våren 2017.

Läs mer om kartläggningen här.

 

Utvärdering av projektet På rätt plats

På rätt plats är GR:s praktikprogram för nyanlända samhällsbyggare. Målet är att arbetsgivare ska få eftertraktad kompetens och att korta vägen till jobb på den svenska arbetsmarknaden. FoU i Väst utvärderar projektet, utvärderingen ska vara klar i november 2017.

Läs mer om projektet häröppnas i nytt fönster.

 

DUA - delegationen för unga till arbete

Inom ramen för FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet följer FoU i Väst kommunernas arbete med DUA. DUA är delegationen för unga till arbete och har regeringens uppdrag att förbättra statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer, bland annat genom att stödja parterna i att skriva lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten. Målgruppen är alla unga i åldern 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta.


Projekt riktat till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd

Göteborgs Stad har anlitat FoU i Väst för utvärdering av ett arbetsmarknadsprojekt riktat till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Projektet är en del i uppbyggnaden av de fyra Kompetenscentra som är under utveckling inom ramen för den nya förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

 1. "Dom fixade ju detta jobb till mig!"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt
  för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Margareta Forsberg
031-335 51 33Gunilla Bergström

0709-83 14 62Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund