Kartläggning av assisterande tjänster

Våren 2016 genomförde Arbetsförmedlingen i Göteborg Halland och GR en gemensam konferens på temat framtidens kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden.

Valet av tema ska ses i ljuset av två centrala samhällsutmaningar; dels den kompetensbrist och de rekryteringssvårigheter som många arbetsgivare ger uttryck för, dels den växande andelen arbetssökande som trots en god arbetsmarknad inte lyckas få ett arbete och som befaras hamna i ett långvarigt utanförskap.

Den idé som fick mest uppmärksamhet och som flest konferensdeltagare uppfattade som angelägen att arbeta vidare med var det som här kallas för assisterande tjänster.

Som benämningen antyder är det någon form av enkelhet som eftersträvas, men det behöver inte innebära att arbetsuppgifterna är enkla i objektiv mening. Det kan handla om arbetsuppgifter som är enkla på så sätt att de inte kräver någon formell utbildning och att det går snabbt att lära sig uppgifterna, men det kan också handla om arbetsuppgifter som kräver formell utbildning och som det tar tid att lära sig, men som idag ingår i yrken eller tjänster som kräver en betydligt mer kvalificerad utbildning.

För att tydliggöra fenomenet har FoU i Väst genomfört en kartläggning som fokuserar på följande teman:

  1. Problembilden: Vilka samhälleliga problem förväntas assisterande tjänster lösa? Hur kan man förklara att assisterande tjänster fått genomslag just nu?
  2. Vilka ideologiska/politiska skiljelinjer aktualiseras av fenomenet assisterande tjänster?
  3. Hur kan assisterande tjänster som fenomen kategoriseras utifrån fokus, innehåll, form och organisering?
  4. Vilka effekter förväntas och vilka effekter har kunnat påvisas av insatser som ryms inom fenomenet assisterande tjänster?

FoU i Väst fortsätter följa kommunernas arbete med den här frågan och en uppföljning kommer att göras under 2018. 


Laddda ner

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund