Du är här:

Kvalitetssäkring av instrument för arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom barn- och ungaområdet

Göteborgs Stad har tagit fram en modell för arbetstyngdsmätning. Modellen har utvecklats och använts i flera stadsdelar och även fått efterföljare i andra kommuner. Tillämpningen av modellen har sett lite olika ut.

SKL gav 2016 i uppdrag åt Göteborgsregionen, FoU i Väst att kvalitetssäkra modellen. Resultatet av kvalitetssäkringen redovisas i en rapport som finns att ladda ner på SKL:s webbplats:

Förhoppningen är att detta ska leda till fortsatt utvecklingsarbete och att erfarenheterna som presenteras kommer till användning när motsvarande utvecklingsarbete sker i övriga kommuner.

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Cristina Dahlberg
031-335 52 05

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund