Mobility for Welfare in Gothenburg region, MWGR

Projektet Mobility for Welfare in Gothenburg Region (MWGR) handlade om att kompetensutveckla 150 offentligt anställda inom GR:s medlemskommuner med syfte att minska utanförskapet, öka anställningsbarheten och stärka välfärden. Projektet pågick under 2013–2015.

Kompetensutvecklingen bestod av europeiskt erfarenhetsutbyte inom området utanförskap och välfärd. Göteborgsregionen arbetar i nära samarbete med 13 partner från 10 olika länder i Europa.

MWGR var ett resultat av både efterfrågan och behov bland anställda inom GR:s medlemskommuner som deltar i nätverk och projekt inom följande områden: elever som riskerar studieavbrott, ungdomar i utanförskap, arbetsmarknads- och sociala frågor, äldrevård samt personalfrågor. Behovet bland de anställda är att fördjupa och bredda kompetensen kring yrkesrollen genom att byta erfarenheter med kollegor inom EU.

Projektets bakgrund bottnar i utmaningar som vi står inför idag kring utanförskap och välfärd men också med koppling till demografiska utmaningar i framtiden. Man beräknar att den genomsnittliga åldern på den arbetande befolkningen kommer att öka och antalet människor i arbetsför ålder minska under de kommande 20 åren.

Projektet finansierades med medel från EU-programmet för livslångt lärande, Leonardo da Vinci.

Senast uppdaterad: 2019-04-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund