Nyckeltal Personalhälsa

Sedan 2003 sammanställer Göteborgsregionen varje år en rapport med nyckeltal inom personalområdet, på initiativ från personalchefsnätverket. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt. Under senare år har även kortrapporter tagits fram vid två tillfällen under året.

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta förebyggande med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer.
Samtliga kommuner i Göteborgsregionen arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och rehabiliteringsrutiner för att bland annat minska sjukfrånvaron bland medarbetarna.

Rapporter: Nyckeltal Personalhälsa

De publicerade tertialrapporterna nedan syftar till att snabbt förmedla sammanställd statistik i tabell- och diagramform. Vi har i dagsläget inte haft möjlighet att tillgänglighetsanpassa dessa. Vid önskemål kan vi ta fram dem i tillgänglighetsanpassat format. I övrigt hänvisas till helårsrapporterna där huvudresultaten i tabeller och diagram beskrivs i text.

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Björn Wallermark
031-335 53 64

Malin Isaksson

031-335 52 26

Tips: Material från
projektet Hälsogreppet

Modell för att stärka analysen av personalhälsa

Kom igång med lokal samverkan i rehabiliteringsprocessen

Läs mer och ladda ner dem här

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund