Nyckeltal Personalhälsa

Sedan femton år tillbaka sammanställs inom Göteborgsregionen årligen en rapport med nyckeltal inom personalområdet, på personalchefsnätverkets initiativ. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt.

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta förebyggande med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer.

Samtliga kommuner i Göteborgsregionen arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och rehabiliteringsrutiner för att bland annat minska sjukfrånvaron bland medarbetarna.

Rapporter: Nyckeltal Personalhälsa

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Björn Wallermark
031-335 53 64


 

Åsa Nilsson

031-335 51 98

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund