Du är här:

Yggdrasil – en gränsöverskridande arbetsmarknad

Det finns stora grupper som idag saknar möjlighet att få sin kompetens erkänd i förhållande till formell utbildning. Det innebär att individen har svårare att komma in på arbetsmarknaden eller att byta arbete. Validering Väst är koordinerande part för Västra Götaland i det EU-finansierade projektet Yggdrasil. Projektets huvudsakliga mål är att ta fram processer och metoder för att synliggöra individens kompetens i relation till specifika arbetsuppgifter och därmed öka möjligheterna till arbete.

I projektet ingår aktörer från Sverige, Danmark och Norge. Övriga aktörer från Västra Götalandsregionen är Strömstads kommun och Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg).

Projektet kommer att ta fram en gemensam grund för dokumentation av reell kompetens. Tanken är att det ska kunna resultera i ett generellt kompetensintyg som ska vara gångbart i de tre länderna och därmed öka förutsättningarna för en gränsöverskridande arbetsmarknad. En gemensam modell för kompetensutveckling för de aktörer som kommer att arbeta med synliggörande och dokumentation kommer också att tas fram.

Projektet pågår under 2016–2018.

Läs mer om Validering Väst här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Yggdrasil är ett EU-finansierat projekt inom ramen för Interreg, Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kontaktperson på Validering Väst

Anne Sandstedt
0768-98 66 33

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund