Yrkesintroduktionsanställningar – arbetsgivare och fack tillsammans

Yrkesintroduktionsanställningar är ett sätt att få in fler unga på arbetsmarknaden, samtidigt som det bidrar till att säkra kompetens och återväxt på arbetsmarknaden. I YA-anställningar kombineras arbete med lärande på arbetsplatsen.

Lärandet kan skräddarsys så att det passar både den YA-anställde och arbetsgivarens behov av kompetens. Arbetsgivare som anställer unga inom ramen för yrkesintroduktionsavtal kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetsförmedlingen.

Regionala stödpersoner testas i nytt pilotprojekt

Nu genomförs ett försök med regionala YA-stödjare i Västra Götaland, Småland och Skåne. Syftet är att underlätta det arbetsplatsförlagda lärandet för de arbetsplatser som anställt, eller kommer att anställa, ungdomar på yrkesintroduktionsavtal. I Västra Götaland heter YA-stödjaren Rasmus Jonsson och är placerat på GR. Han har ett brett uppdrag och riktar sig till aktörer inom samtliga branscher. Inom kommunal verksamhet finns två olika avtal, BAL (bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion) och BUI (bestämmelser för arbetstagare inom utbildnings- och introduktionsanställning).

Du kan vända dig till YA-stödjaren om du till exempel behöver stöd vid utformning av handlednings- och utbildningsplan, vid planering av upplägget och genomförandet av handledningen/utbildningen eller inför uppföljning, dokumentation och utvärdering. Du kan även vända dig till YA-stödjaren om du vill ha information om de generella regler som gäller för yrkesintroduktionsanställningar.

Läs mer på

  1. Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Rasmus Jonsson
0729-63 64 34

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund