Du är här:

Nätverket för mottagande och integration

I nätverket för mottagande och integration ingår chefer och strategiskt ansvariga från Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen. 

Nätverket möts regelbundet och arbetar för att stärka samarbetet mellan kommuner, region och stat kring mottagande av nyanlända och asylsökande ensamkommande samt integration i samhället. Genom nätverket sker erfarenhetsutbyte, gemensam omvärldsbevakning och utvecklingsinsatser i samverkan.

Mötestider 2019

Samtliga träffar är klockan 9–12 på GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg, om inget annat uppges.

  • 13 november
  • 6 februari
  • 3 april
  • 21 maj
  • 27 september
  • 27 november
Nätverket för mottagande och integration

Medlemmar i nätverket

Representanter för kommuner i GR:
Joakim Valtin, Ale
Julia Mårtensson, Alingsås
Torbjörn Sandell, Alingsås
Helene Holmström, Göteborg
Lisa Jacobson Flöhr, Göteborg
Carin Samuelsson, Härryda
Natalja Kahraman, Kungsbacka
Anne-Marie Lagerqvist, Kungälv
Eleonor Abrahamsson, Kungälv
Gun Rosvall, Lerum
Mona Karlsson, Lerum
Mai Lundell, Lilla Edet
Anders Markhede, Mölndal
Ann-Britt Uddgren, Mölndal
Eva Ahlstedt, Partille
Katarina Stål, Partille
Per Andersson Sellén, Stenungsund
Robert Rydquist, Stenungsund
 Fredrik Dahne, Tjörn
Juan Navas Tjörn
Veronica Tindvall, Öckerö

Övriga representanter:
Nemat Daneshyan, Arbetsförmedlingen
Pia Severinsson, Länsstyrelsen
Marie Lindgren, Migrationsverket
Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen
Ann-Sofie Gillner, GR
Ulla-Britt Caping Salas, GR
Ulrica Furby, GR
Linda Karlsson, GR

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Linda Karlsson

Linda Karlsson
031-335 52 04

Ulla-Britt Caping Salas

Patrick Gruczkun
031-335 51 82

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund