Du är här:

Nätverk kring Svenska palliativregistret


Göteborgsregionens kommuner deltar i ett nätverk kring Svenska palliativregistretlänk till annan webbplats som syftar till att förbättra vård i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Nätverket är till för personer i medlemskommunerna som har ett övergripande ansvar för införandet och användandet av Svenska Palliativregistret.

Syftet är att bidra till regionalt lärande genom möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupning. Frågorna som behandlas utgår från deltagarnas frågeställningar och behov. Företrädare för goda exempel inom området och experter/forskare bjuds också in för dialog kring uppkomna frågeställningar.

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Anna Haglund

Anna Haglund
031-335 5176

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund