Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2016-01-27

  Nationellt intresse för Hitta rätt


  Den 19-20 januari samlades 80 personer i Göteborg från hela Sverige som arbetar med ensamkommande ungdomar, för att lära sig mer om Hitta rätt. Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls­orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.
  Läs mer
 • 2016-01-26

  Barn och elever i pedagogisk verksamhet med medfödda skador av alkohol


  Den 28 april arrangeras en heldag om detta angelägna ämne – boka in datumet redan nu!
  Läs mer
 • 2016-01-22

  Minska utmanande beteende i LSS-verksamhet


  Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen.
  Läs mer
 • 2016-01-21

  (O)likheter människor emellan – dilemman i ett föränderligt samhälle


  Här kan du se filmade föreläsningar om funktionshinder och åldrande från FoU i Västs och universitetets gemensamma konferens i november förra året.
  Läs mer
 • 2016-01-21

  Översyn av socialtjänstlagen


  Den 19 januari anordnade GR ett seminarium om den kommande översynen av socialtjänstlagen för förtroendevalda och chefer i GR:s medlemskommuner.
  Läs mer
 • 2016-01-20

  Yrkesintroduktionsanställningar – arbetsgivare och fack tillsammans


  Just nu genomförs ett försök med en regional YA-stödjare i Västra Götaland. Syftet är att underlätta det arbetsplatsförlagda lärandet för de arbetsplatser som anställt, eller kommer att anställa, ungdomar på yrkesintroduktionsavtal.
  Läs mer
 • 2016-01-19

  God man-utbildning igång på GR


  Intresset för utbildningen är stort och förhoppningen är att kunna erbjuda fler utbildningar under våren.
  Läs mer
 • 2016-01-18

  Slutrapport om kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal


  FoU i Väst/GR har utvärderat ett pilotprojekt som syftar till att pröva olika modeller för en kompetensmäklarfunktion. Mäklarfunktionen är kopplad till kompetensplattformen, som är en regional samverkansstruktur med målet att förbättra matchningen mellan efterfrågan på och utbud av kompetens genom strategisk utbildningsplanering.
  Läs mer
 • 2016-01-14

  Presentation av slutbetänkandet om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården


  Välkommen till en kostnadsfri presentation!
  Läs mer
 • 2016-01-14

  Hitta rätt – för ensamkommande ungdomar


  Ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls­orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. Det är Hitta rätt .
  Läs mer
 • 2016-01-11

  Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd?


  En kunskapsöversikt om försörjningsstöd eller motsvarande i olika länder.
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund