Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2016-02-26

  Hur kan EU-samarbetet stödja och utveckla mottagande och integration av nyanlända?


  Vi har några platser kvar till vår EU-frukost om inkludering på arbetsmarknaden torsdagen den 3 mars. Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig.
  Läs mer
 • 2016-02-23

  Svenska demensdagarna i Göteborg


  Välkommen till Svenska mässan den 19-20 maj 2016!
  Läs mer
 • 2016-02-19

  Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet


  Välkommen till en heldagskonferens den 28 april som vänder sig till skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom habilitering & hälsa.
  Läs mer
 • 2016-02-16

  Hitta vårens kurs på GR


  Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre, Att möta nyanlända flyktingar, EU-medborgarnas fria rörlighet och socialrätten och Kommunal ekonomi för icke-ekonomer är några av vårens kurser. Läs mer i vårt nyhetsbrev.
  Läs mer
 • 2016-02-16

  Skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar


  Nu kan du ta del av en slutrapport om Klaraverksamheten skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar och gemensamma mål för barn i risk i skola och hem.
  Läs mer
 • 2016-02-15

  Modell för kartläggning, utveckling och bedömning


  Validering Väst och Göteborgs Stad (park- och naturförvaltningen, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen) genomför sedan augusti 2015 ett samverkansprojekt. Nu går projektet in i produktionsfas.
  Läs mer
 • 2016-02-15

  Att möta nyanlända


  Nu kan du ladda ner dokumentation från vår utbildningsdag den 29 januari om att förbättra förutsättningarna för ett gott omhändertagande av nyanlända flyktingar.
  Läs mer
 • 2016-02-12

  Nytt EU-projekt: kompetensutveckling för personal som jobbar gentemot ensamkommande barn och unga


  GR får tillsammans med 11 medlemskommuner 12,8 miljoner från Europeiska socialfonden för att driva projektet Nya GRannar.
  Läs mer
 • 2016-02-12

  Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemöta


  En konferens för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, anhörigstödjare, undersköterskor, biståndshandläggare och övrig personal som möter äldre i sitt arbete.
  Läs mer
 • 2016-02-10

  Hälso- och sjukvårdsfrågor i det kommunala perspektivet


  Här hittar du dokumentation från vår konferens den 5 februari.
  Läs mer
 • 2016-02-10

  SeniorVärlden: en konferens om äldres boende, service och innovation


  Konferensen arrangeras för andra året i rad och vänder sig framförallt till företrädare för stadsbyggnad, vård- och omsorg, kommunstyrelser med flera.
  Läs mer
 • 2016-02-05

  GR arrangerade temadag kring myndighetsutövning och ensamkommande barn


  Nu kan du ladda ner bildspelen som SKL, IVO och Sigtuna kommun visade.
  Läs mer
 • 2016-02-04

  Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer


  Det är brist på VA-ingenjörer i Göteborgsregionen och det är tidskrävande att få sin kompetens validerad till svenska förhållanden. Pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer syftar till att matcha kommunernas kompetensbehov med den kompetens som finns hos ingenjörer som är nya i Sverige.
  Läs mer
 • 2016-02-02

  Presentation av slutbetänkandet om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården


  Göran Stiernstedt, nationell samordnare, besökte GR den 27 januari.
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund